Hjem - Inkludi

Opprett bruker og registrer din CV i dag!

Ordensvakter/Vektere Night Security AS
Oslo, Norway Deltid
Feb, 25

Aktuelt

 • 16/01/2017in Aktuelt

  Høye forventninger til 2017

  Norske bedrifter har tro på økt omsetning og økt lønnsomhet, og flere planlegger å ansette nye medarbeidere i 2017, viser fersk undersøkelse. DNBs ferske undersøkelse Bedriftstempen viser en oppgang på hele 10 poeng fra fjoråret, noe som er en signifikant forskjell. Forventningene norske bedrifter har til 2017 er altså høyere enn forventningene bed...
 • 20/03/2015in Aktuelt

  Håndbok: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

  Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt flerkulturelle. Poenget med prosjektet er å undersøke de erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering...
 • 11/11/2014in Aktuelt

  Blind bankrekruttering: bra business

  Ved å unngå de ustrukturerte intervjuene, hvor fordommer og stereotypier farger inntrykket av søkerne, rekrutterer DNB et større mangfold av ansatte. Det mener banken er bra for business. Glenn Menkin, seksjonsleder for arbeidsgiverprofilering og lederrekruttering i DNB, var ansvarlig for at banken innførte «blinde» rekrutteringsmetoder i 2006. Ban...
 • 02/05/2014in Aktuelt

  Hva vet vi om mangfoldsledelse?

  En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet oppsummerer tilgjengelig forskning på mangfoldsledelse, og gir råd til virksomheter som vil utforme egen mangfoldsplan.   Den ferske kunnskapsoversikten er skrevet av Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet, på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten tar for seg både norsk og internas...
Inkludi hjalp meg til min første betalte jobb

Inkludi hjalp meg til min første betalte jobb

Jeg hadde jobbet i veldig mange ulike praksisplasser gjennom Ny Sjanse. Da etablerte Ny Sjanse et samarbeid med Inkludi. Konsulenten fra Inkludi hadde jevnlig kontakt med meg, og skaffet meg kontakt med sykehuset i Østfold. Inkludi hjalp meg med intervjuet.Idag har jeg jobb som renholder på sykehuset i Østfold.Takk

Yasin Abdi Qasim, Renhold hos Sykehuset i Østfold
TOP

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe