Opprett bruker og registrer din CV i dag!

Aktuelt

 • 20/03/2015in Aktuelt

  Håndbok: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

  Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt flerkulturelle. Poenget med prosjektet er å undersøke de erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering...
 • 11/11/2014in Aktuelt

  Blind bankrekruttering: bra business

  Ved å unngå de ustrukturerte intervjuene, hvor fordommer og stereotypier farger inntrykket av søkerne, rekrutterer DNB et større mangfold av ansatte. Det mener banken er bra for business. Glenn Menkin, seksjonsleder for arbeidsgiverprofilering og lederrekruttering i DNB, var ansvarlig for at banken innførte «blinde» rekrutteringsmetoder i 2006. Ban...
 • 02/05/2014in Aktuelt

  Hva vet vi om mangfoldsledelse?

  En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet oppsummerer tilgjengelig forskning på mangfoldsledelse, og gir råd til virksomheter som vil utforme egen mangfoldsplan.   Den ferske kunnskapsoversikten er skrevet av Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet, på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten tar for seg både norsk og internas...
 • 30/04/2014in Aktuelt

  Forsvaret – uniformert mangfold

  Forsvaret vant Mangfoldsprisen i 2013. Hva har de gjort riktig? Vi spurte HR-sjefen i Forsvaret, soldater i HM Kongens Garde og en tidligere sanitetssoldat i utenlandstjeneste. Svarene vi fikk vitner om en organisasjonskultur der kompetanse settes i fokus. Da Forsvaret i 2013 fikk Mangfoldsprisen var det blant annet med følgende begrunnelse: «Forsv...
Inkludi hjalp meg til min første betalte jobb

Inkludi hjalp meg til min første betalte jobb

Jeg hadde jobbet i veldig mange ulike praksisplasser gjennom Ny Sjanse. Da etablerte Ny Sjanse et samarbeid med Inkludi. Konsulenten fra Inkludi hadde jevnlig kontakt med meg, og skaffet meg kontakt med sykehuset i Østfold. Inkludi hjalp meg med intervjuet.Idag har jeg jobb som renholder på sykehuset i Østfold.Takk

Yasin Abdi Qasim, Renhold hos Sykehuset i Østfold
toppen