Søk ledige stillinger


 
 

Velkommen

 

INKLUDI's viktigste mål

Vår visjon er å være det beste arbeidsstedet i Norge, spesialisert i forhold til jobbsøkere med innvandrer-og minoritetsgrupper og dermed fungere som det mest effektive verktøyet for kontakt mellom arbeidsgivere og disse arbeidssøkere. INKLUDI.no er det første rekrutteringsportalen i Norge som også har ekspertise i å rekruttere/veilede arbeidssøkere med innvandrer og minoritets bakgrunn. INKLUDI.no legger vekt på å styrke identiteten din, slik at du kan være deg selv, beholde det opprinnelige navnet og ha samme muligheter som andre i arbeidsmarkedet.

Vi er profesjonelle, dedikerte og bygger på vår profesjonalitet, integritet og gjennomtenkte løsninger. Vi arbeider systematisk og i beskrivelsen av oppdraget dannet grunnlag for hvilke metoder som skal brukes til å finne den rette kandidaten.

INKLUDI.no er den første rekrutterings tjenesten i Norge med sitt hovedfokus på mangfoldige arbeidsplasser.

Utvalgte stillinger

.

Jurist til Tolletatens etterretningssenter

Tolletatens etterretningssenter skal bidra til mer etterretningsstyrt og kunnskapsbasert kontrollvirksomhet i Tolletaten...

Søk

Avdelingsdirektør – helseregistre

Vi søker en engasjert og tydelig leder som kan lede og utvikle Avdeling for helseregistre. Som vår....

Søk

Seniorrådgiver HR

Vi søker 2-3 erfarne og engasjerte HR-medarbeidere til spennende oppgaver i en organisasjon.

Søk

Gynekolog

Avdeling spesialisthelsetjenester søker etter gynekolog – fast ansettelse. Avdelingens oppgaver er ,..

Søk

INKLUDI.no i tall

SKAP MANGFOLDIGE ARBEIDSPLASSER......: En jobb publisering på INKLUDI.no kan være svært effektivt fordi svært mange brukere av INKLUDI.no er arbeidssøkere med innvandrer og minoritetsbakgrunn. På denne måten kan du nå bredere og målrettet som vil føre til høy søker andel av jobbsøkere med innvandrer og minoritetsbakgrunn. Kontakt oss for mer informasjon.

Her kan du last opp din CV og registrere deg

Utvalgte arbeidsgivere

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT

https://www.difi.no/om-difi/jobbe-i-difi

Difi skal bidra til å utvikle og fornye norsk forvaltning. Dette skal vi gjere på basis av spisskompetanse innan offentlege innkjøp, digitalisering, leiing og organisering...

Tolletaten

Tolletaten

https://www.toll.no

Tolletaten er ein etat under Finansdepartementet. Vi er organisert i eit sentralt direktorat med seks underliggjande tollregionar. Det er 1682 tilsette i etaten. Øystein Børmer er tolldirektør.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

https://helsedirektoratet.no/

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Featured Resumee

Søker jobb

Søker jobb

Oslo området
Søker jobb

Søker jobb

Oslo området
Søker jobb

Søker jobb

Oslo området
Søker jobb

Søker jobb

Oslo området

Vi vil veldig gjerne høre fra deg

Kontakt oss for mer informasjon.