post@inkludi.no

Featured

Klima og miljødepartementet

  • Social Links:

Overview

  • Founded Date January 2, 1992
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 3052
  • Founded Since 1850

Company Description

I Klima- og miljødepartementet jobber det omtrent 250 ansatte. Departementet består av fire fagavdelinger i tillegg til en kommunikasjonsenhet og et forkontor. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.

Active Jobs From Klima og miljødepartementet