post@inkludi.no

HR Rekruttering & Headhunting

HR Rekruttering & Headhunting

Har du vanskeligheter med å finne dyktige medarbeidere med spesialkompetanse?

Gjennom partnerselskapet Inkludi Consulting kan vi hjelpe din bedrift med å lykkes med mangfold på arbeidsplassen og samtidig skaffe kompetansen som bedriften har behov for. Framtidsrettede virksomheter er
opptatt av å skaffe nødvendig kompetanse uavhengig av hudfarge og etnisk bakgrunn. Innvandrere representerer en ubrukt arbeidskraftreserve, med en ledighet som fortsatt er flere ganger så høy som for den øvrige befolkningen. Samtidig har flere av de ledige innvandrerne kompetanse som arbeidslivet har behov for. Økt etnisk mangfold i arbeidslivet gir både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske gevinster. Vi starter med en dypgående behovsanalyse når vi tar på oss oppdraget. Deretter jobber vi sammen frem til en kravprofil som skal være så inkluderende som mulig. Vi intervjuer og coacher våre arbeidssøkere for at de skal fremheve sin kunnskap og kompetanse på rett sett. Vi anbefalere de beste kandidatene til deg. En flerkulturell arbeidsplass kan gi både større kreativitet, bedre løsninger og bedre læringseffekt. Inkludi.no har kompetansen til å gå igjennom de ulike problemene som kan oppstå ved ansettelse av medarbeidere med en annen kulturbakgrunn, hvordan vi kan forebygge eller unngå disse problemene, og hvordan vi kan bruke det beste fra alle de involverte for å skape et større mangfold på arbeidsplassen. Etnisk mangfold på arbeidsplassen lønner seg både økonomisk og sosialt. Innvandrerbefolkningen i Norge representerer en ressurs og et potensial som Norge hittil ikke har benyttet nok av. INKLUDI CONSULTING kan tilby tjenester innen HR og bemanningsløsninger tilpasset deres behov. Vi tilbyr også rådgivning, foredrag og kurs på følgende områder: Les mer om våre kurs her.

Kontakt oss i dag.