post@inkludi.no

HR Mangfoldskurs

HR Mangfoldskurs

Hvordan lykkes med mangfold i din bedrift?

Er du en av dem som har forstått at mangfold lønner seg?Vil du øke mangfoldet i din egen bedrift?

Hilke konkrete fordeler gir det akkurat din virksomhet å satse på etnisk mangfold på arbeidsplassen?
I 2005 utarbeidet EU-kommisjonen rapporten The Business Case for Diversity basert på undersøkelser gjort blant 900 private bedrifter i 25 EU-land. Mangfoldsperspektivet i denne undersøkelsen inkluderte også alder, kjønn, handikap og seksuell legning. Undersøkelsen viser at 83 prosent av de spurte bedriftene mener at satsing på mangfold har en positiv økonomisk innvirkning på bedriften. De sentrale funnene i mangfoldssatsing er relevante, også når man kun fokuserer på det etniske mangfoldet. Bedriftene ble bedt om å ramse opp hvilke fordeler mål for mangfold kan ha for bedriften. Følgende punkter ble vektlagt hos over halvparten av de spurte:

 • Tilgang til ny arbeidskraft
 • Fordeler knyttet til bedriftens rykte
 • At bedriften blir forbundet med verdier som mangfold og like rettigheter
 • Innovasjon og kreativitet

Kultur- og språkkunnskaper kan øke muligheten for å nå nye kundegrupper og gi bedre service til en stadig mer mangfoldig befolkning. For offentlige virksomheter er det nødvendig for å kunne tilby
likeverdige tjenester.

Samarbeid og kreativitet
Sentral innenfor ledelsesteori er at personer med ulik bakgrunn løser oppgaver bedre enn homogene grupper. Variert kulturell bakgrunn gir mindre sannsynlighet for vanetekning og høyere grad av kritisk analyse, viser forskningen.
Ansatte med utdanning fra utlandet kan ha et annet faglig perspektiv enn de med tilsvarende utdanning fra Norge. Virksomheten får en større faglig bredde og spisskompetanse som gir fortrinn framfor andre med en homogen arbeidsstokk.

Vi tilbyr rådgivning, foredrag og kurs på følgende områder:

 • Hvordan håndtere mangfold på arbeidsplassen
 • Under rekrutteringsprosessen
 • Etter ansettelse
 • Reduksjon av sykefravær
 • Konflikthåndtering for arbeidsplasser med flere
  tokulturelle grupper
 • Lederutvikling av ansatte med minoritetsbakgrunn

Kontakt oss i dag.