post@inkludi.no

About

  • Salary 1850
  • Viewed 1910

About me

Grunnleggende ferdigheter i kontor og administrasjonsfaget, å utarbeide dokumenter, å svare på henvendelser, å utstede faktura og kundebehandling. Sterke mellommenneskelige ferdigheter utviklet under arbeid i internasjonalt miljø, høy jobbmobilitet og teamjobbing (forskning, markedsføring prosjektgruppen, produksjonsteamet). Erfaring fra fiskeoppdrett (vaksinering), delta i ulike driftsoperasjoner på anlegget, er praktisk, handlekraftig og lysten på nye utfordringer.