post@inkludi.no

Featured

Kommunal og moderniseringsdepartementet

Overview

  • Founded Date January 1, 1900
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 689
  • Founded Since 1978

Company Description

Om oss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, digitaliseringsministeren og øvrig politisk ledelse.
Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.

Same- og minoritetspolitisk avdeling har til oppgave å gjennomføre og følge opp regjeringens mål i politikken overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene: jøder, kvener/norskfinner, rom (sigøynere), skogfinner og romanifolket/tatere.

Avdelingen følger også opp departementets mål om arbeide for helhet og sammenheng i politikken overfor samer og nasjonale minoriteter på tvers av sektorer og forvaltningsområder. Avdelingen bistår departementene i kontakten med Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.