post@inkludi.no

Sivilombudsmannen

Overview

  • Founded Date January 1, 1991
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 789
  • Founded Since 1993

Company Description

Om Sivilombudsmannen

 Sivilombudsmannen arbeider for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudsmannen arbeider også for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Ombudsmannen har to likestilte mandater. Det ene innebærer å undersøke klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. I noen saker iverksettes også undersøkelser av eget tiltak. Det andre mandatet er å arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling ved å besøke institusjoner hvor mennesker er fratatt friheten.

Kontoret består av tre klagesaksavdelinger, en allmenn avdeling, en forebyggingsenhet og en administrasjonsavdeling. Sivilombudsmannen holder til sentralt i Oslo. Vi har for tiden om lag 70 ansatte, hvorav ca. 50 jurister. Du kan finne mer informasjon på www.sivilombudsmannen.no.