post@inkludi.no

Featured

Kulturtanken

Overview

  • Founded Date January 1, 2016
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 573
  • Founded Since 2016

Company Description

Om Kulturtanken

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

Hva gjør Kulturtanken?

Kulturtanken har tre prioriterte delmål for perioden 2017 – 2020:

  1. Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger.
  2. Bidra til økt samarbeid mellom skole- og kultursektor.
  3. Effektivisere og fornye forvaltningen.

Se strategi, verdier og kjerneoppgaver