post@inkludi.no

Helse og omsorgsdepartementet Featured

Overview

  • Founded Date January 1, 1913
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 2711
  • Founded Since 1913

Company Description

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.