post@inkludi.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Overview

  • Founded Date January 1, 1900
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 1090
  • Founded Since 1998

Company Description

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. DFØ er også leverandør av fellestjenester til forvaltningen innenfor lønn og regnskap.