post@inkludi.no

Featured

Energidepartementet

Overview

  • Founded Date January 1, 1971
  • Sectors Offentlig sektor
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 551
  • Founded Since 1971

Company Description

Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Departementet har også ansvar for forvaltning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen.