post@inkludi.no

Sats på meg!

IMDi har nå lansert en tilskuddsordning, der virksomheter innen ulike bransjer kan få støtte til å satse på meg – Mangfold.

Flere av Norges største næringslivstopper har skrevet personlige anbefalinger, etter å ha jobbet med meg de siste årene!

Les anbefalingene her.

Om prosjekt Mangfold

Anbefalmangfold.no er en kampanje for Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, som har som mål å få flere virksomheter til å utnytte det etniske mangfoldet vi har i Norge i dag, bedre.

Blant annet gjennom å søke om tilskudd til å rekruttere- eller tilrettelegge for etnisk mangfold på arbeidsplassen, eller å gå god for mangfold på arbeidsplassen, slik at vi kan få flere med ikke-etnisk norsk bakgrunn ut i riktig arbeid.

 

 

Leave a Comment