Vil du bidra til at flyktninger med helseutfordringer blir bosatt?

Engasjement IMDI(Integrerings og mangfoldsdirektoratet) i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Bosetting i IMDi har nå et ledig engasjement ut 2022 for å bidra til at flyktninger med helseutfordringer blir bosatt.

Vi ser etter en person med helsefaglig kompetanse og erfaring med å vurdere oppfølgingsbehovet hos mennesker med alvorlige helseutfordringer.

Hvis du også har et engasjement for integrering og bosetting av flyktninger, vil vi gjerne høre fra deg!

Avdeling Bosetting inngår i Divisjon for Bosetting og Kvalifisering. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn, erfaringer og livsfaser.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil jobbe med bosetting av flyktninger med helseutfordringer, og blant annet ha følgende oppgaver:

 • Inngå i IMDis bosettingsgruppe og særskilt følge opp bosetting av flyktninger med funksjonsnedsettelser, atferdsutfordringer eller store helseutfordringer
 • Håndtere henvendelser fra kommuner om bosetting
 • Delta i uttakskommisjoner og intervju av kvoteflyktninger
 • Samarbeide med andre aktører om relevante tiltak, virkemidler og utviklingsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre møter, samlinger og konferanser
 • Arbeidsoppgaver vil kunne variere over tid

Noe reisevirksomhet må påregnes, ca 15-30 reisedøgn per år.
Arbeidssted: Oslo

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Høgskole/universitet på minimum bachelor-nivå i sosial- eller helsefaglig studieretning.
 • Erfaring fra samhandling med offentlig forvaltning
 • Erfaring med kartlegging og vurdering av oppfølgingsbehov hos mennesker med alvorlige helseutfordringer eller funksjonsnedsettelser
 • Meget gode formulerings- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk. Det er også ønskelig med gode engelskferdigheter.
 • Norsk pass for deltakelse i uttakskommisjoner

Det er en fordel om du i tillegg har:

 • Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser, atferdsutfordringer eller store helseutfordringer
 • Erfaring fra og kjennskap til kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Erfaring med utarbeidelse av saksdokument og presentasjoner
 • God kunnskap om og gjerne erfaring fra ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, kreativ og initiativrik når det gjelder å finne fram til løsninger og gjennomføring
 • Evne og vilje til å arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 630 500) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 643 000 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

 

Andre jobber du kanskje vil like