post@inkludi.no

Vil du arbeide med sykehusøkonomi, prioritering og andre helseøkonomiske spørsmål?

Fast @Helse og omsorgsdepartementet in Offentlig sektor , in Økonomi/Finans/Regnskap
 • Teatergata 9, 0180 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : January 12, 2023
 • Apply Before : February 2, 2023
 • 0 Click(s)
 • View(s) 43
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 3729

Job Description

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvaret for folkehelsepolitikken og primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, medreknet e-helse, helserett og eierskapsforvaltningen av helseforetakene.

Departementet har 250 ansatte.

Les mer om oss på regjeringen.no.

Seksjon for finansiering og styring

Spesialisthelsetjenesteavdelingen har ansvar for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten, med særlig oppmerksomhet på kvalitet og tilgjengelighet, og følgene av demografisk, medisinsk og teknologisk utvikling.

Seksjon for finansiering og styring har blant annet ansvaret for å utvikle finansieringssystemene for spesialisthelsetjenesten og arbeider med andre helseøkonomiske problemstillinger. Seksjonen håndterer prioriteringsspørsmål og samordner arbeidet avdelingen gjør med sykehusøkonomi og statsbudsjettet for øvrig.  Eksempler på andre store oppgaver for seksjonen er koordinering av oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene og etatsstyring av Helsedirektoratet.

Vår nye kollega vil jobbe med …

Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for finansiering og styring i spesialisthelsetjenesteavdelingen. Gjennom jobben vil du blant annet bidra til at sykehusenes økonomiske rammer utvikler seg i tråd med behovene, og samtidig legge til rette for effektiv drift og god fordeling av de samlede ressursene. Derigjennom vil du både støtte opp om drift og faglig videreutvikling av spesialisthelsetjenesten. Du vil få mulighet til å jobbe med statsbudsjettet, design og forbedring av finansiengsordningene, og prioriteringsmekanismer i helsetjenesten. Arbeidet skjer i tett og tverrfaglig samarbeid med andre kompetente personer på tvers av flere avdelinger.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du må ha:

 • Høyere økonomisk utdanning på master- eller hovedfagsnivå (f.eks, samfunnsøkonom eller helseøkonom)
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God tallforståelse og analytisk tilnærming

For stilling som rådgiver krever vi som hovedregel minst 3 års relevant erfaring, og som hovedregel minst 6 år for stilling som seniorrådgiver.

Vi vil vektlegge relevant erfaring, eksempelvis:

 • Tjeneste i departement eller andre politisk styrte organer
 • Arbeid med statlige finansieringsordninger eller helserelaterte prioriteringsspørsmål
 • Erfaring fra sentral helseforvaltning eller annen virksomhet relevant for spesialisthelsetjenesten
 • Arbeid med kostnads- eller investeringsanalyser med overføringsverdi til budsjettarbeidet i spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er ansvarsbevisst og etterrettelig
 • kan arbeide godt både selvstendig og i tverrfaglige team
 • er fleksibel og leveringsdyktig, også når fristene er korte
 • tar initiativ og har god gjennomføringsevne
 • er raus og har gode samarbeidsevner

Vi kommer særlig til å legge vekt på om du er personlig egnet for stillingen. Vi ønsker at du kan tiltre snarlig.

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Svært dyktige medarbeidere og arbeidsområder med spennende utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetanse og engasjement
 • Gode kontorlokaler midt i Oslo sentrum
 • 5 ukers ferie, fleksitidsordning og gode velferdsordninger

Lønn

Kr 600 000 – 780 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særskilt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

2 % innskudd til Statens pensjonskasse blir trukket fra lønnen. Medlemskapet er en av de beste pensjonsordningene i landet, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Mangfold og inkludering i Helse- og omsorgsdepartementet

Vi er opptatte av mangfold, og mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker å være en arbeidsgiver som speiler folket, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å medvirke til enda bedre oppgaveløsing. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legger til rette arbeidsforholdene om det trengs.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil se positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingen i jobbsøkerportalen gir grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte avdelingsdirektør Fredrik A.S.R. Hanssen

 • E-post: frha@hod.dep.no
 • Telefon: 412 19 262

Slik søker du

Send søknad elektronisk via lenken “Søk stillingen” nederst på siden til JobbNorge.no. Legg ved vitnemål og eventuelle attester, og legg inn opplysninger til din CV.

Alle dine personopplysningar blir tatt vare på i samsvar med GDPR.

Unntak fra offentlig søkerliste

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Other jobs you may like