post@inkludi.no

Vi søker tre engasjementer som utvalgssekretærer

Engasjement @Helse og omsorgsdepartementet in Kontor/Administrasjon , in Offentlig sektor
 • Teatergata 9, 0180 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : July 1, 2024
 • Apply Before : July 17, 2024
 • 0 Click(s)
 • View(s) 44
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 4496

Job Description

Tre engasjementer som utvalgssekretærer rådgiver/seniorrådgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken, for de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten, inkludert e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene. Departementet har ca. 250 ansatte.

Les meir om oss på regjeringa.no.

Om utvalget

Helse- og omsorgsdepartementet søker tre utvalgssekretærer/utreder i engasjement frem til 1. juni 2026. Sekretariatet for utvalget er lagt til Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Det skal oppnevnes et offentlig utvalg som skal utrede nye muligheter og modeller for samskaping om velferd mellom kommuner, tjenesteutøvere, innbyggere, sivilsamfunn, ideelle aktører og næringslivet. Utvalget skal ta utgangspunkt i kjernen i Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime (Bo trygt hjemme-reformen), og komme med innspill til hvordan samskaping og innovasjon kan benyttes i utviklingen av nye og bærekraftige løsninger.

Utvalget skal avgi sin innstilling gjennom en NOU (Norsk offentlig utredning) innen 1. juni 2026. Endelig mandat og sammensetning vil tilgjengeliggjøres så snart det er fastsatt. Tentativ oppstart er 1. oktober.

Til sekretariatet søker vi i utgangspunktet en utvalgssekretær på fulltid (100 prosent) og to utvalgssekretærer i deltid (50 prosent). Det bes opplyse i søknaden hvilken stilling man søker på og om man alternativt er interessert i flere av stillingene.

Arbeidsoppgaver

Sekretariatet skal bistå utvalget med utredninger, blant annet ved å innhente informasjon og utarbeide diskusjonsnotater, skrive utkast til og ferdigstille utvalgets NOU. De som ansettes, må påregne administrative og praktiske oppgaver knyttet til avvikling av møtene, arrangementer, eventuelle reiser, osv.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi krever

 • relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis samfunnsvitenskapelig og/eller juridisk kompetanse
 • erfaring fra offentlig virksomhet,
 • kjennskap til- og kunnskap om kommunesektoren
 • prosjekterfaring fra større relevante utviklingsprosjekter
 • innsikt og forståelse for samspillet mellom politikk, fag og administrasjon både nasjonalt, regionalt og lokalt
 • god språklig og skriftlig framstillingsevne

Det er en fordel med

 • kjennskap til forvaltning og departementene
 • erfaring fra lignende prosesser

For stilling som rådgiver krever vi som hovedregel minst 3 år relevant erfaring, og for seniorrådgiver hovedregel minst 6 år relevant erfaring.

Den som ansettes må kunne autoriseres for behandling av informasjon gradert BEGRENSET eller høyere etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

Du er

 • fleksibel og raus
 • pliktoppfyllende, selvstendig og med god gjennomføringsevne
 • har godt humør og gode samarbeidsevner
 • god på å skape oppslutning og engasjement for saker du arbeider med både internt og eksternt
 • flink til å finne løsninger i komplekse saker med ulike interesser
 • robust, og takler høyt arbeidspress

Videre må du ha interesse for samfunnsspørsmål og politiske prosesser.

Vi vil legge vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Prosjektstilling frem til 1. juni 2026
 • Stillingsbrøk: 100%/50%
 • Spennende arbeidsområde med gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn

Kr 630 000 – 950 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særskilt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

2 % innskudd til Statens pensjonskasse blir trukket fra lønnen. Medlemskapet er en av de beste pensjonsordningene i landet, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Mangfold og inkludering i Helse- og omsorgsdepartementet

Vi er opptatte av mangfold, og mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker å være en arbeidsgiver som speiler folket, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å medvirke til enda bedre oppgaveløsing. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legger til rette arbeidsforholdene om det trengs.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil se positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingen i jobbsøkerportalen gir grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Bakgrunnssjekk

HOD samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken blir utført etter samtykke fra deg som søker, og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med tilsettingen.

Slik søker du

Send søknad elektronisk via lenken “Søk stillingen” nederst på siden til JobbNorge.no. Legg ved vitnemål og eventuelle attester, og legg inn opplysninger til din CV.

Alle dine personopplysningar blir tatt vare på i samsvar med GDPR.

Unntak fra offentlig søkerliste

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen

Kristin Løkke

Avdelingsdirektør

92408582

Sandro Moe Melgalvis

Fagdirektør

97086078

Other jobs you may like