Vi søker to jurister til faste stillinger (førstekonsulent/rådgiver)

Fast Klima og miljødepartementet i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med politikk og lovverk på forurensningsområdet?

Hva gjør vi?

Forurensningsseksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Seksjonen har også ansvar for forurensende utslipp fra for eksempel industri, akvakultur og avløp samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge.

Foto: Svein Magne Fredriksen (KLD)Industri og havmiljø

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Nasjonalt og internasjonalt arbeid mot forurensning
 • Utvikling av juridiske og andre virkemidler
 • Regelverksutvikling nasjonalt og internasjonalt
 • Behandling av komplekse saker etter forurensningsloven og produktkontrolloven
 • Følge opp eksisterende regelverk innenfor hele seksjonens ansvarsområde

Stillingene innebærer tett og tverrfaglig samarbeid med kolleger i KLD, med andre departementer og underliggende etater, og med næringsliv og interesseorganisasjoner. I lov- og forskriftsarbeid og i forbindelse med rettsaker innebærer oppgavene også kontakt med lovavdelingen i Justisdepartementet, og med Regjeringsadvokaten.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk femårig master i rettsvitenskap med meget gode karakterer
 • Relevant arbeidserfaring etter fullført mastergrad, fortrinnsvis et år eller mer fra departement, forvaltning på miljøområdet, advokatvirksomhet eller tilsvarende
 • svært gode formuleringsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

For å lykkes i stillingen må du:

 • ha interesse for samfunnsspørsmål
 • være analytisk, strukturert og ha god arbeidskapasitet
 • kunne håndtere både utredningsarbeid og hastesaker med korte frister
 • være fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du vil få god opplæring og jobbe med et bredt spekter av temaer og problemstillinger knyttet til miljøspørsmål.
 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn:

Årslønn fra kr 490 600 – 586 500 (ltr. 55 – 65) .

Avhengig av kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du bli innplassert iht. departementets lønnspolitikk.

Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Avdelingsdirektør Ida Margrethe Juell, tlf.nr. 905 50 585

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

 

Andre jobber du kanskje vil like