post@inkludi.no

Vi søker en erfaren økonomimedarbeider! Seniorrådgiver

Fast @Helse og omsorgsdepartementet in Offentlig sektor , in Økonomi/Finans/Regnskap
 • Teatergata 9, 0180 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : July 1, 2024
 • Apply Before : August 9, 2024
 • 0 Click(s)
 • View(s) 37
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 4494

Job Description

Fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvaret for folkehelsepolitikken og primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, medregnet e-helse, helserett og eierskapsforvaltningen av helseforetakene. Departementet har ca. 250 ansatte. Les mer om oss på regjeringen.no.

Om avdelingen/seksjonen

Seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT ligger i departementets administrasjonsavdeling (ADA).

ADA har ansvar for fellesoppgaver i departementet, som organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, personal- og lønnsspørsmål, koordineringssaker, intern sikkerhet, GDPR, intern økonomiforvaltning, IKT og dokumentasjon.

Avdelingen har også et fag- og samordningsansvar for arbeidsrettslige spørsmål, sikkerhet og internasjonalt samarbeid i helse- og omsorgssektoren.

Om avdelingen/seksjonen

Seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT ligger i departementets administrasjonsavdeling (ADA).

ADA har ansvar for fellesoppgaver i departementet, som organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, personal- og lønnsspørsmål, koordineringssaker, intern sikkerhet, GDPR, intern økonomiforvaltning, IKT og dokumentasjon.

Avdelingen har også et fag- og samordningsansvar for arbeidsrettslige spørsmål, sikkerhet og internasjonalt samarbeid i helse- og omsorgssektoren.

Om avdelingen/seksjonen

Seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT ligger i departementets administrasjonsavdeling (ADA).

ADA har ansvar for fellesoppgaver i departementet, som organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, personal- og lønnsspørsmål, koordineringssaker, intern sikkerhet, GDPR, intern økonomiforvaltning, IKT og dokumentasjon.

Avdelingen har også et fag- og samordningsansvar for arbeidsrettslige spørsmål, sikkerhet og internasjonalt samarbeid i helse- og omsorgssektoren.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi, på masternivå
 • God kjennskap til statens regelverk for økonomistyring, herunder standard kontoplan og statlige regnskapsstandarder (SRS)
 • Gode digitale ferdigheter og god digital prosessforståelse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Erfaring fra statlig forvaltning eller departement

For stilling som seniorrådgiver kreves som hovedregel minst 6 års relevant arbeidserfaring.

Den som ansettes må kunne autoriseres for behandling av informasjon gradert BEGRENSET eller høyere etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

Vi søker en kollega som

 • er strukturert, nøyaktig og evner både å sette seg inn i detaljene og samtidig se helheten.
 • takler hektiske perioder og er leveringsdyktig under tidspress.
 • er analytisk og leverer god kvalitet til fastsatt frist
 • liker å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • tar initiativ til å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser og styringsinformasjon ved behov.
 • har evne til å veilede andre, skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner, både internt og eksternt
 • er serviceinnstilt, raus og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende arbeidsområde med gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med kompetente, engasjerte og hyggelige kolleger
 • 5 ukers ferie, fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • treningsrom og mulighet for å trene i arbeidstiden (to timer i uken).
 • Gode kontorlokaler midt i Oslo sentrum

Les mer om å jobbe hos HOD her: Jobbe i Helse- og omsorgsdepartementet

Vi er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold.

Lønn

Kr 740 000- 940 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særskilt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

2 % innskudd til Statens pensjonskasse blir trukket fra lønnen. Medlemskapet er en av de beste pensjonsordningene i landet, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Mangfold og inkludering i Helse- og omsorgsdepartementet

Vi er opptatte av mangfold, og mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker å være en arbeidsgiver som speiler folket, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å medvirke til enda bedre oppgaveløsing. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legger til rette arbeidsforholdene om det trengs.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil se positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingen i jobbsøkerportalen gir grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Bakgrunnssjekk

HOD samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken blir utført etter samtykke fra deg som søker, og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med tilsettingen.

Slik søker du

Send søknad elektronisk via lenken “Søk stillingen” nederst på siden til JobbNorge.no. Legg ved vitnemål og eventuelle attester, og legg inn opplysninger til din CV.

Alle dine personopplysningar blir tatt vare på i samsvar med GDPR.

Unntak fra offentlig søkerliste

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Spørsmål om stillingen

Siv Wurschmidt

avdelingsdirektør

416 55 491

Siv.Wurschmidt@hod.dep.no

Other jobs you may like