post@inkludi.no

Vi søker deg som er opptatt av cybersikkerhet, og vil være med på å sikre våre løsninger

Fast @Patentstyret in IT , in Offentlig sektor
 • Sandakerveien 64, 0484 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : April 28, 2023
 • Apply Before : May 31, 2023
 • 1 Click(s)
 • View(s) 78
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 3900

Job Description

Patentstyrets digitale tjenester er et viktig redskap for å tilby et tidsriktig, innovativt og spennende tilbud til et næringsliv som mer og mer satser på immaterielle rettigheter for å sikre seg konkurransefortrinn. Vi ønsker å styrke sikkerheten rundt vårt samfunnsoppdrag, og har en ledig stilling som sikkerhetsrådgiver.

Som sikkerhetsrådgiver vil du bidra innenfor å designe, implementere og drifte sikkerhetsløsninger og sørge for at Patentstyret har sikre løsninger for våre kunder og brukere. Avdelingen Digitale tjenester består av 28 medarbeidere fordelt på to seksjoner: Utvikling og Drift og sikkerhet. Denne stillingen er lagt til seksjon for Drift og sikkerhet som har ansvar for IT-support, drift og koordinering på IKT-området (infrastruktur, nettverk, datalagring, virtualisering og databaser). I tillegg har seksjonen ansvar for sikkerhets- og tilgangsløsninger, sikkerhetskopiering av servere, samt risiko- og sårbarhetsanalyser av kritiske systemer.

Du vil ha en bred kontaktflate internt i organisasjonen og mot eksterne leverandører. Du vil samarbeide med produkteiere for saksbehandling, digitale kunderettede tjenester, seksjon for utvikling og eksterne sikkerhetskonsulenter. Du vil jobbe operativt med sikkerhet av infrastruktur, samt strategisk med risiko- og sårbarhetsanalyser.

Arbeidsoppgaver

 • bidra med innføring av sikkerhetstiltak for Patentstyrets løsninger
 • jobbe både med teknisk sikkerhet og holdningsskapende arbeid
 • fremme bevissthet om informasjonssikkerhet gjennom en nettbasert læringsplattform
 • bygge relasjoner og etablere samarbeid med andre innen sikkerhetsområdet –
  internt og eksternt
 • holde deg faglig oppdatert og bidra til kompetanseheving innen fagfeltet
 • være rådgiver for avdelingen og ledelsen
 • gjennomføre sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger av kritiske systemer
 • gjennomføre tiltak for å bedre sikkerheten på systemene
 • være orientert om utviklingen innen trussel- og sårbarhetsbildet nasjonalt og globalt

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå innen IKT-området
 • relevant og bred erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • minimum to års relevant erfaring
 • du må ha oppdatert erfaring og motivasjon for å arbeide med teknisk sikkerhet
 • kunnskap om standarder/rammeverk som ISO/IEC 27000-serien, NSM grunnprinsipper, CIS Controls eller tilsvarende
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være en fordel med sertifiseringer som for eksempel:

 • CISSP, eventuelt at du jobber for å oppnå dette
 • ISO 27001 Implementasjon og revisjon

Det er et pluss om du har erfaring innen et eller flere av disse områdene:

 • sikkerhets- og risikostyring
 • sikkerhetsarkitektur i nettverk
 • sikkerhet i Azure
 • sikkerhet for programvareutvikling, for eksempel OWASP Top 10
 • IAM
 • penetrasjonstesting
 • SIEM

Personlige egenskaper

 • Du kan kommunisere om sikkerhet på en måte som både teknikere og beslutningstagere forstår.
 • Du har gode samarbeidsevner og trives både med å arbeide selvstendig og i team.
 • Du er løsningsorientert, analytisk og motivert til å finne gjennomførbare og sikre løsninger.
 • Du er utviklingsorientert og søkende etter ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse.
 • Du er engasjert og samvittighetsfull.

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • et engasjert og kompetent IKT-miljø med høy grad av virtualisert infrastruktur
 • et grundig opplæringsprogram for nyansatte
 • et godt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag der du i stor grad kan påvirke og ta ansvar
 • gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning, sommertid og mulighet for hjemmekontor
 • god pensjonsordning med mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Lønn etter avtale.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning og hull i CV-en.

Generell informasjon
Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må du oppfylle noen krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi legger arbeidsforholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen hvis du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Denne informasjonen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kontaktinformasjon

Roar E. K. Hagen
Roar E. K. Hagen
Seksjonssjef
Beate Eikesæth
Beate Eikesæth
Seniorrådgiver, Cruit AS
Henning Orre
Henning Orre
Seniorrådgiver, Cruit AS

Other jobs you may like