post@inkludi.no

Underdirektør

Fast @Olje- og energidepartementet in Offentlig sektor
 • Akersgata 59, 0180 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : March 17, 2023
 • Apply Before : April 3, 2023
 • 0 Click(s)
 • View(s) 12
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 3833

Job Description

Vil du jobbe med havvind?

Om stillingen

Avdeling for klima, industri og teknologi skal bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft gjennom gode rammebetingelser for å styrke innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering av energinæringen.

Seksjonen jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge. ​Arbeidet inkluderer blant annet forberedelser til utlysning av områder, tildeling av areal, konsesjonsprosesser, samt samarbeid med andre land.

Arbeidsoppgaver

Seksjon for havvind har et bredt ansvarsområde og varierte arbeidsoppgaver over tid. Du vil blant annet jobbe med:

 • koordinering av departementets arbeid med havvind og prosjekter
 • utvikle regjeringens havvindpolitikk
 • bistå med planlegging og prosessansvar
 • utarbeide underlagsmateriale for politisk ledelse
 • følge opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen havvind
 • rapportering på måloppnåelse
 • budsjettarbeid

Personen som ansettes vil ha en nestlederrolle i seksjonen og vil ha selvstendig ansvar for enkelte prosesser.

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen økonomi
 • Lang erfaring fra arbeid med energispørsmål
 • God forståelse for departementsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Stillingen er et embete som forutsetter norsk statsborgerskap. Ansatte i Olje- og energidepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Variert erfaring innen energispørsmål
 • Evne til å se politiske sammenhenger
 • Gode analytiske evner
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid, herunder EU-/EØS-regelverk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er en god sparringspartner i prosess- og prioriteringsdiskusjoner blant annet med et strategisk og analytisk blikk. For å lykkes er det behov for struktur i arbeidet. Vi vil videre vektlegge evner til å se mennesker rundt seg og bidra positivt i et hektisk arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Lønnsspenn kr 700.000 – 850.000
 • Varierte arbeidsoppgaver knyttet til aktuelle energispørsmål
 • Erfaring i krysningsfeltet mellom fag og politikk
 • Et godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Anette Vehus Smedsvig på tlf 95 10 52 54.

Generell informasjon

Positiv særbehandling

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Mangfoldserklæring 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Om Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Departementet har også ansvar for forvaltning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen.

 

Other jobs you may like