post@inkludi.no

Seniorrådgiver til informasjons- og formidlingsarbeid på forebyggingsfeltet

Fast @IMDI(Integrerings og mangfoldsdirektoratet) in Offentlig sektor
 • Tollbugata 20, 0152 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : July 5, 2024
 • Apply Before : August 20, 2024
 • 0 Click(s)
 • View(s) 21
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 4516

Job Description

Er du analytisk, har interesse for pedagogikk og kommunikasjon, og har lyst til å bidra inn i arbeidet med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?

I denne stillingen vil du blant annet arbeide med å utvikle og tilgjengeliggjøre kompetansepakker og undervisningsmateriell til aktuelle målgrupper. De ulike målgruppene er blant annet enkeltpersoner utsatt for negativ sosial kontroll og deres omgangskrets, og ansatte ved skoler og det offentlige hjelpeapparatet. Du vil også arbeide med andre oppgaver knyttet til forebyggingsfeltet, som rådgivnings- og analyseoppgaver.

Stillingen er i IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (IMDis fagteam). Ditt arbeid blir en del av avdelingens innsats rettet inn mot ansatte på skoler som ikke har mangfoldsrådgivere og ansatte i voksenopplæringssentre og flyktningtjenester. Avdelingen består i dag av 10 dyktige og engasjerte medarbeidere. Arbeidssted er i IMDi sine lokaler sentralt i Oslo.

Omvendt referansesjekk 
Vi har et solid fagmiljø innen forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Har du spørsmål om hvordan det er å jobbe i vårt fagmiljø? I så fall er du velkommen til å ta kontakt med vår seniorrådgiver Omar Drammeh på
tlf. 954 72 695.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjons- og formidlingsarbeid på feltet
 • Samarbeide med relevante sektormyndigheter og aktører på feltet, herunder utdanningsinstitusjoner
 • Utarbeide og tilgjengeliggjøre undervisningsmateriale for aktuelle målgrupper
 • Delta fra fagsiden i IMDis operative tjenesteteam for utvikling og forvaltning av divisjonens digitale tjenester
 • Behandling og analyse av registerdata
 • Svare på bestillinger fra departementet eller andre samarbeidspartnere
 • Andre løpende praktiske og administrative oppgaver
  • Herunder bl.a. budsjettarbeid i avdelingen, attestering av fakturaer, arrangere konferanser, fagsamlinger, rapportlanseringer mv.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Mastergrad, fortrinnsvis innen pedagogikk eller kommunikasjon.
 • Minimum fem års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis med oppgaver innen kommunikasjon eller undervisning.
 • Meget gode norskferdigheter både muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til offentlig sektor med solid rolleforståelse.

Fordelskrav:

 • Kunnskap om integrerings- og utdanningsfeltene.
 • God forståelse for opplæringsloven og skolens rammer.
 • Erfaring fra arbeid med integreringsfeltet, negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold.
  • Erfaringen kan være relatert til arbeid, frivillighet eller lignende
 • Kompetanse på utrednings- og utviklingsarbeid
 • Erfaring med prosjektledelse og kan vise til gode resultater

For å trives og lykkes i denne stillingen må du være:

 • Analytisk med evne til å forholde deg til mye informasjon og trekke ut essensen
 • Selvstendig og strukturert i ditt arbeid
 • Pådriver med evne til å dokumentere progresjon og levere resultater
 • God til å bygge relasjoner og samarbeid
 • Fleksibel med evne og vilje til å orientere deg innen stadig nye faglige rammebetingelser og omstendigheter

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Mangfoldserklæring og hva vi tilbyr:

I IMDi har vi et mål om å være en arbeidsgiver som speiler mangfoldet i samfunnet. Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi velkommen søkere med ulike kompetanser, arbeids- og livserfaring, og søkere som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 635 400 – kr. 759 100 brutto pr år).
 • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller stillingskode vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Svært god tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kontaktinformasjon

Anne Wie-Groenhof
Anne Wie-Groenhof
Avdelingsleder
 E-post:anwg@imdi.no

 

Other jobs you may like