Seniorrådgiver HR-analyse

Fast Tolletaten i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Er du analytisk, glad i tall og opptatt av strategisk HR?

Vi ser etter en faglig sterk person som kan bidra til å videreutvikle analyse og rapportering på HR-området i Tolletaten.

I HR-avdelingen søker vi nå en medarbeider som gjennom gode grunnlagsdata og analyser kan bidra inn i arbeidet med å fremskaffe helhelhetlige og strategiske styringsrapporter og beslutningsgrunnlag i Tolletaten. Vi søker deg som er analytisk, har god tallforståelse og et ønske om å benytte dette til å videreutvikle strategiske analyser innenfor HR-området. Du vil samtidig inngå i et tverrfaglig analyseteam og delta i prosesser for å videreutvikle og digitalisere styringsinformasjon på virksomhetsnivå Tolletaten.

Et viktig formål med stillingen vil være å bidra til å gjøre virksomhetsstyringen av Tolletaten kunnskapsbasert, og du vil derfor delta i komplekse analyser sammen med andre analytikere. Samtidig vil formålet også være å sikre gode beslutningsgrunnlag og valg av tiltak innen organisasjons-, ledelses- og medarbeiderutvikling. Du vil også ha ansvar for faste rapporteringer på hele HR-området. Etaten benytter SAP som lønns- og personalsystem og er i en prosjektfase for å ta i bruk nytt digitalt HR system.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • frembringe nøkkeltall på HR-området
 • gjennomføre analyser av HR-data
 • faste rapporteringer på HR-området og økonomirapportering for HR avdelingen
 • effektmåling av innførte HR-tiltak
 • bidra til komplekse analyser til etatens ledelse
 • videreutvikle systemer og prosedyrer for innhenting av data og rapporter
 • ved behov bistå inn i prosjektarbeid og andre relevante fagområder innen HR
 • bidra til forvaltning av organisasjonsstrukturen
 • delta i tverrfaglige prosesser for utvikling av nye analyse- og rapporteringsformer i etaten

 

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad, gjerne innenfor økonomifag, organisasjon/ledelse, eller samfunnsvitenskapelige fag. Kandidater med bachelorgrad kombinert med svært relevant erfaring vil bli vurdert.
 • god tallforståelse
 • god systemforståelse og digital kompetanse
 • svært gode Excel kunnskaper
 • erfaring med å utvikle rapporter for datavisualisering og dashboard i BI-løsninger (Power BI eller andre lignende verktøy)
 • erfaring med statistikkproduksjon og kvantitativ metode
 • fordel med kjennskap til lønnssystemet SAP, Success Factors eller annet tilsvarende system
 • meget god skriftlig fremstillingsevne og erfaring med pedagogisk fremstilling av data og analyser

 

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • opptatt av hvordan teknologi kan støtte etatens prosesser

 

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver i HR-avdelingen
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 650 000 – 750 000 pr. år. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum.

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

HR-avdelingen i administrasjonsdivisjonen har fagansvaret for organisasjons- og kompetanseutviklingen i etaten, og har en viktig rolle i utvikling og oppfølging av personalpolitikken, organisasjons- og kompetanseutvikling, lønns- og personalforvaltning samt HMS-arbeidet. Vi har en hektisk og positiv arbeidsplass med et inkluderende og uformelt arbeidsmiljø. HR- avdelingen består av 20 medarbeidere, med to underliggende seksjoner. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør HR.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden, og derigjennom realiseringen av regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse, eller kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre med hensyn til arbeidsoppgavene tillagt stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Hilde Simenstad på tlf 905 42 706 For mer informasjon om å jobbe i Tolletaten, se: toll.no/jobb

 

Andre jobber du kanskje vil like