Senior medarbeider: drift, videreutvikling og løsningsdesign – Windows, Linux, VMvare

Fast Tolletaten i IT , i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Senior medarbeider: drift, videreutvikling og løsningsdesign – Windows, Linux, VMvare

Kan du tenke deg å drifte og videreutvikle teknologi som er viktig for Norge?

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel for å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vår samfunnskritiske rolle er å sikre landets forsyningssikkerhet, etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og å bidra til næringslivets konkurranseevne.

Etatens applikasjon- og utviklingsplattform utnytter i dag teknologier og produkter som Windows-servere, Red Hat Enterprise Linux-servere, PostgreSQL, Red Hat OpenShift, Red Hat Ansible Automation Platform, InfluxData, Grafana og Icinga. Plattformen er i stadig utvikling og nye produkter, teknologier, eksempelvis skytjenester, vurderes og tas i bruk fortløpende.

 

Du vil:

 • inngå i et team som drifter og forvalter etatens applikasjon- og utviklingsplattform
 • være med på å effektivisere driften ved bruk av infrastruktur-som-kode (IaC), automatisering og selvbetjening
 • delta aktivt i videreutvikling av plattformen – fra idé til innføring

 

Kvalifikasjoner: 

 • høyere relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå, bachelor- eller mastergradsnivå
 • dokumentert erfaring med drift og utvikling av IT-infrastruktur
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

 

Du må ha dokumentert erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • administrasjon av VMware vSphere og VMware vCenter
 • administrasjon av Linux servere
 • Red Hat OpenShift, Kubernetes eller Linux Containers
 • Red Hat Ansible Tower/Red Hat Ansible Automation Platform
 • infrastruktur-som-Kode (IaC) med verktøy som eksempelvis HashiCorp Terraform /Ansible eller Azure Resource Manager

Det er en fordel om du også har erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • skyplattformer som eksempelvis Microsoft Azure, Amazon AWS eller Google GCP
 • Apache Kafka, Elasticsearch (ELK stack), API-gateway
 • løsninger for driftsovervåking: Icinga, TICK-stack
 • løsninger for sikkerhetsovervåking og endepunktbeskyttelse
 • databaser: PostgreSQL, Oracle eller MSSQL
 • databaser, NoSQL: MongoDB

 

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • resultatbevisst og tillitsvekkende
 • god formidlingsevne
 • utadvendt og omgjengelig
 • veloverveid og analytisk
 • endringsvillig

 

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 650 300 – 873 400 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til faglig utvikling og jobbe med spennende teknolog
 • utfordrende oppgaver i et innovativt fagmiljø
 • gode kollegaer og et sosialt miljø
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden

Koronasituasjonen og smittevernregler vil kunne medføre arbeid fra hjemmekontor.

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Søknad og CV skal leveres på norsk

Det vil kunne bli nødvendig å foreta en sikkerhetsklarering – Hemmelig.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Terje Tvete tlf 918 21 563 eller seniorrådgiver Jo Årnes, tlf 932 33 119

Andre jobber du kanskje vil like