Rådgiver til avdeling internasjonale avtaler i juridisk divisjon

Fast Tolletaten i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Juridisk divisjon har ansvar for å fortolke og avklare de rettslige rammene for etatens virksomhet. Divisjonen skal som klageinstans bidra til ensartet og riktig rettsanvendelse. I tillegg har divisjonen et overordnet ansvar for koordinert og dynamisk rettsutvikling i Tolletaten.

Avdeling internasjonale avtaler har det tollfaglige ansvaret for utvikling og drift av regelverk knyttet bl.a. til EØS-avtalen og andre frihandelsavtaler, tollsamarbeidsavtaler, opprinnelsesbestemmelser, handelsfasilitering, tolltariffen og klassifisering av varer. Avdelingen deltar også i arbeid i WCO og WTO. Avdelingens 11 medarbeidere deltar i betydelig grad i internasjonalt arbeid med bl.a. frihandelsforhandlinger, regeltolkninger og nasjonale utredninger. Deler av oppgavene utføres i samarbeid med andre avdelinger og i samråd med ulike fagdepartementer og EFTA-sekretariatet.

Stillingens saksområde vil blant annet være frihandelsavtaler og opprinnelsesproblematikk og omfatter utvikling av regelverk samt ulike gjennomganger og oversettelser. Du vil også kunne få arbeidsoppgaver knyttet til veiledning og informasjon i form av kurs, utarbeidelse av nettekster osv. for eksterne og interne brukere. Noe reisevirksomhet vil kunne påregnes.

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på masternivå. Tolletatens etatsutdanning kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad
 • relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor eller fra EFTA sekretariatet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • meget gode engelskkunnskaper
 • det er positivt om du i tillegg kan andre språk

 

Vi ser etter deg som:

 • liker utfordringer, tar initiativ og jobber selvstendig
 • er strukturert, effektiv og kan vise til god gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er samfunnsorientert og har en evne til å se og forstå sammenhenger
 • har godt humør og er fleksibel

 

Vi tilbyr:

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • lønn som rådgiver kr 507 400 – 555 800. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning og treningsfasiliteter
 • arbeidssted sentralt i Oslo

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Cecilie G. Alnæs på telefon 93 26 20 29.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Spørsmål om stillingen
Cecilie Grimsmo Alnæs
Underdirektør

Andre jobber du kanskje vil like