Rådgiver/seniorrådgiver vergemål

Fast Statsforvalteren i Troms og Finnmark E-postjobb
  • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bidra for dem som trenger hjelp til å ivareta egne interesser?

Om stillingen

Ved vergemålsseksjonen er det ledig fast stilling, med oppstart så snart som mulig. Kontorsted for stillingen er Vadsø.

Våre arbeidsoppgaver er saksbehandling etter vergemålsloven, veiledning og opplæring av verger og vurdering om personer skal få oppnevnt verge.

Du får jobbe med saksbehandling og veiledning. Du skal og vurdere om personer skal få oppnevnt verge, samt andre oppgaver som for eksempel når verger trenger samtykke til større disposisjoner.

Statsforvalteren er førstelinjetjeneste på området og det betyr mye kontakt med de som trenger verge, vergene og andre samarbeidsparter.

Dette er en meningsfull jobb hvor du bidrar til å ivareta enkeltpersoners interesser og rettssikkerhet.

Vergemålsseksjonen er en del av justis- og kommunalavdelingen, og du vil få erfarne kollegaer både i Vadsø og Tromsø.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du:

  • ha bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie, eller annen relevant høyere utdanning
  • beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

  • jobber godt både selvstendig og i team
  • jobber effektivt og systematisk innenfor gitte frister
  • har god evne til å kommunisere
  • har kunnskap om samisk språk og kultur
  • har relevant arbeidserfaring og relevant kompetanse

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurderingen av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige stab.

For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel lengre relevant erfaring.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Kontorsted Vadsø

Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. For tiden er våre kontorlokaler på Statens hus under oppussing, og vi gleder oss til å flytte tilbake dit i 2022!

Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det.

I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet VarangerfestivalenRockeklubben i Varanger og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal.

I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du nedskrive studielån og lavere skatt når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø.

Du har mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Les mer om Vadsø på vds.no.

Illustrasjon fra StatsbyggNye Statens hus

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 500.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 – 70), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Vi vil fremheve lave bokostnader i Vadsø og vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale.

Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Nils Aadnesen på:

  • telefon 77 64 20 64
  • mobil 94 16 49 33

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Justis- og kommunalavdelingen ledes av Toril Feldt og er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Våre hovedoppgaver er
kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging.

Vergemålsseksjonen skal sørge for at det oppnevnes verge for de som trenger det. Vergemålet kan omfatte både økonomiske og personlige interesser.

Vi har ansvar for å gi vergene opplæring, råd og veiledning. Vi forvalter penger for personer under vergemål og vi skal gi samtykke til større disposisjoner.

Du finner mer informasjon om vergemål på www.vergemal.no.

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette
handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Andre jobber du kanskje vil like