rådgiver – seniorrådgiver – skoleseksjonen

Fast Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi trenger en engasjert medarbeider som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i Troms og Finnmark.

En av statsforvalterens oppgaver er å ivareta rettssikkerheten til barn og unge. Vi behandler håndhevingssaker (saker om elevenes psykososiale skolemiljø), klagesaker etter opplæringsloven og introduksjonsloven, gjennomfører tilsyn med kommuner og veileder på lov- og regelverk. Dette er i hovedsak det du vil jobbe med hos oss.

Skoleseksjonen har og andre oppgaver som utviklings- og forvaltningsoppgaver.

På skoleseksjonen får du 19 kollegaer som jobber med spennende arbeidsoppgaver i et godt miljø. I dag har seksjonen to kontorsteder – Vadsø og Tromsø. Vi jobber tett sammen, selv om vi sitter i forskjellige byer. Denne stillingen er lagt til seksjonen i Vadsø, men alternative kontorsteder kan være Karasjok og Kautokeino.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert, må du ha: 

 • master i rettsvitenskap eller innenfor pedagogiske fag. Bachelor i pedagogiske fag og lang erfaring fra skoleverket kan veie opp for kravet om master. Studenter som har levert sin masteroppgave kan og søke.
 • svært gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • god evne til å snakke med barn, unge og voksne
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt

Vi ønsker at du:

 • har skolefaglig erfaring
 • har erfaring fra arbeid med offentlig forvaltning
 • har erfaring fra å kommunisere med barn og unge
 • behersker samisk

Personlig egnethet vil bli vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 500.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 – 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Vadsø er hovedsete for statsforvalteren. Byen har flyplass med gode forbindelser og hurtigruteanløp. Her er mange lag og organisasjoner, og et godt kulturtilbud. Du får mulighet til å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Les mer om Vadsø på vds.no. Les mer på kommunens nettsider.

Karasjok har viktige næringer som reindrift og jordbruk. Kommunen  er vert for Sametinget og har det samiske teateret Beaivvas. Les mer om Karasjok på kommunens nettsider.

I Kautokeino ligger den Samiske høyskolen. Det er kort vei til flott turterreng og kommunen har tilrettelagt for et variert friluftsliv for sine innbyggere. Det finnes flere lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Kautokeino på kommunens nettsider.

Karasjok og Kautokeino kommune inngår i landets største sammenhengende villmarksområde. De er også landets to største kommuner i areal.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med

 • assisteren direktør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59
 • seksjonsleder Eivind Bratsberg på telefon 77 64 22 60

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Oppvekst- og barnevernavdelingen

Oppvekst- og barnevernavdelingen ledes av Hilde Bremnes og er inndelt i seksjonene barnehage, skole og barnevern.

Vi arbeider for å sikre:

 • at alle barn og unge i fylkene våre har det trygt og godt i barnehage og skole, at de får oppfylt sine rettigheter og at de får de gode tjenestene de har krav på
 • at alle barn og unge som trenger det får riktig hjelp til riktig tid av barnevernet
 • at barnekonvensjonen brukes på alle områder som berører barn og unges rettigheter

Dette gjør vi gjennom vårt arbeid som håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker, ved å føre tilsyn, behandle klagesaker, gi råd og veiledning og gjennom kvalitetsutviklingsoppgaver.

Andre jobber du kanskje vil like