Rådgiver/seniorrådgiver samfunnsplanlegging

Midlertidig Vikariat Fylkesmannen i Troms og Finnmark i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Er du engasjert i klima? Vi søker samfunnsplanlegger til vikariat. 

Om stillingen

Vi søker samfunnsplanlegger (rådgiver/seniorrådgiver) til et vikariat på vår planseksjon. Kontoret ditt blir i Tromsø, men du får også kolleger på seksjonen i Vadsø, Andselv og Kautokeino. Vikariatet varer i utgangspunktet i ett år.

Du skal delta i seksjonens arbeid med å samordne innspill til kommunale planer på høring knyttet til plan- og bygningsloven, areal- og samfunnsplaner og enkelte temaplaner.

Har du kunnskap om og interesse for klimaarbeid og klimatilpasning knyttet til FNs bærekraftsmål i samfunnsplanarbeidet, passer du godt til denne stillingen.

Effektiv planlegging forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunale og statlige etater. Formidling og rådgivning overfor kommunene, fylkeskommunen og regional statsforvaltning er også en viktig oppgave for planseksjonen hos Fylkesmannen.

Vi samarbeider tett med Troms og Finnmark fylkeskommune. Liker du veiledning og formidling i samarbeid med andre, så er dette noe for deg.

I disse tider foregår det meste av kontakten vår utad via elektroniske hjelpemidler, men normalt er det litt reising i denne jobben – en flott måte å bli kjent med fylket vårt på.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du

 • ha relevant mastergrad, helst innen samfunnsplanlegging, statsvitenskap, byplanlegging og/eller klimatilpasning. Lang erfaring innenfor planlegging etter plan- og bygningsloven kombinert med kortere utdanning, kan veie opp for utdanningskravet
 • ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • like å jobbe i team og bidra faglig
 • kunne jobbe fokusert og overholde tidsfrister
 • ha interesse for å veilede

Vi ønsker at du

 • har relevant kunnskap innen et eller flere av Fylkesmannens fagområder i plansaker
 • har god kunnskap om plan- og bygningsloven
 • har kunnskap om kommunesektoren og offentlig forvaltning
 • har erfaring og interesse innenfor kommunal og regional planlegging
 • er faglig trygg, tar initiativ og er løsningsorientert

 

For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi i utgangspunktet utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi tilbyr

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- til 640 200,- brutto (tilsvarende lønnstrinn ca 55 – 70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyerer lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Hos Fylkesmannen blir du en del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid og alle kan trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har treningsrom på Fylkeshuset i Tromsø.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Er dette en stilling for deg?

Send søknadsbrev, CV,  vitnemål og relevante attester elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende justis- og kommunaldirektør Per Elvestad på telefon  77 64 20 70/975 83 620 eller leder for Planseksjonen Hans K. Rønningen på telefon 77 64 20 47/481 97 600

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra søkerlisten.

Om oss

Alle kommuner skal drive langsiktig planlegging etter plan- og bygningsloven.

Planseksjonen formidler nasjonal politikk til kommunal og regional planlegging og veileder om statlige føringer. Planseksjonen skal internt samordne uttalelser til kommunale planstrategier, gi uttaleleser til kommunale og fylkeskommunal samfunnsplaner, regionale planer, belyse kopling mellom samfunns- og arealplan gjennom arealstrategi og økonomiplan.

Justis- og kommunalavdelingen ledes av Toril Feldt og er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Avdelingens hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging.

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

Andre jobber du kanskje vil like