Rådgiver/seniorrådgiver (regnskap)

Fast Klima og miljødepartementet i Offentlig sektor , i Økonomi/Finans/Regnskap E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å arbeide for en bærekraftig fremtid?

 Vi søker deg som har øye for detaljer, liker tall og har god økonomiforståelse.

Hva gjør vi i seksjonen?

Økonomi- og styringsseksjonen har ansvaret for blant annet utarbeidelse av årlige budsjettdokumenter til Stortinget og avleggelse av statsregnskapet. Seksjonen har systemansvaret for styringen av underliggende etater. Dette omfatter oppfølging av økonomiinstrukser og regelverk innenfor mål-, resultat- og risikostyring, koordinering av arbeidet med strategi- og målformuleringer, virksomhetsplan og rapportering, internbudsjett, internkontroll og koordinering av dialogen med Riksrevisjonen.

Seksjonen gir råd og veiledning til de andre avdelingene i departementet på disse områdene.

I samarbeid med din kollega skal du løse følgende arbeidsoppgaver:

 • Koordinere, følge opp og kvalitetssikre statsregnskapsprosessene for KLD, med underliggende virksomheter, herunder tilrettelegging og oppfølging av inneværende årsregnskap.
 • Kontroll av regnskapsdata, avstemming, fakturakontroll, vedlikehold av leverandørregister, ompostering og korrigering, tilrettelegging og godkjenning av utbetalinger og innbetalinger, tilgangsstyring, koordinering av fullmakter og operere departementets banksystem.
 • Utføre periode- og årsavslutning, herunder rapportere til statsregnskapet.
 • Koordinere prosess for rapportering fra avdelingene og underlagte virksomheter, med økonomioppfølging i sjefsmøtet.
 • Utarbeide regnskapsanalyser for departementets ansvarsområde, herunder regnskapsrapporter og avviksanalyser.
 • Støtte departementet, underlagte virksomheter og leverandører med regnskapsfaglig rådgivning og faglig oppfølging, herunder statens ulike regnskapsprinsipper.
 • Bidra i utarbeidelse av internbudsjett for KLD.
 • Bidra med å videreutvikle og forbedre økonomi- og regnskapsprosessene.
 • Tolkning av økonomireglementet.
 • Bidra til at departementet har en forsvarlig internkontroll innen regnskapsområdet til enhver tid.
 • Kommunikasjon og samarbeid med Riksrevisjonen i forbindelse med årlig regnskapsrevisjon.

Vi vil bruke din fagkompetanse, dine styrker og ditt perspektiv i vår seksjon med to siviløkonomer, tre samfunnsøkonomer og en bedriftsøkonom. Regnskapsteamet har solid bredde- og dybdekunnskap innen statlig regnskapsarbeid.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning innen økonomi på bachelornivå, fortrinnsvis med spesialisering innen regnskap.
 • Minimum tre år relevant arbeidserfaring.
 • Må ha erfaring og gode kvalifikasjoner med:
  • regnskap og årsregnskap, fortrinnsvis fra statlige virksomheter
  • agresso, eller tilsvarende regnskapssystem
  • elektronisk fakturabehandling
  • internkontroll-vurdering innen regnskapsområdet
 • Erfaring med å anvende regnskapsdata til analyseformål.
 • Gode excel-ferdigheter. Du må kunne behandle større tallsett og fremstille økonomisk informasjon på en lett og forståelig måte.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskelige:

 • Erfaring fra arbeid i departement eller direktorat vil bli vektlagt.
 • God kunnskap om reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten.
 • God kunnskap om ulike regnskapsprinsipper.

For å lykkes i rollen har du følgende egenskaper:

 • Liker faglige utfordringer, tar initiativ, tar ansvar for egen fremdrift og jobber systematisk for å fullføre oppgaver innen tidsfrister.
 • Tenker helhetlig og ser hvordan systemer og prosesser henger sammen.
 • Bidrar til kompetansedeling.
 • Serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner.
 • Er i stand til å håndtere flere oppgaver samtidig og arbeider effektivt og strukturert.
 • Har godt humør og skaper gode relasjoner til de rundt deg.
 • Forstår rollen som embetsverk for politisk ledelse.
 • Trives godt i tverrfaglig miljø.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr 507 400  – 608 200 (lønnstrinn 57 – 67). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk.

Til stillingen som seniorrådgiver er det nødvendig med 5 års relevant erfaring for stillingens oppgaver.

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør, Terje Auestad, tlf.nr. 22 24 57 51.

Andre jobber du kanskje vil like