Rådgiver/seniorrådgiver innen tilskuddsforvaltning, og økonomi- og regnskap

Fast IMDI(Integrerings og mangfoldsdirektoratet) i Økonomi/Finans/Regnskap E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Avdeling økonomi og tilskudd, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Vil du være med på laget?

Vi søker etter flere dyktige medarbeidere innenfor  økonomi- og tilskuddsforvaltning.

IMDi er i gang med å bygge opp arbeidsplasser i Narvik som vil bestå av både økonomiforvaltning, tilskuddsforvaltning, arkiv og IKT drift og -forvaltning.

Vi har nå ledig to faste stillinger og vi kan tilby interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø med gode kollegaer. Arbeidsstedet er i Narvik.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver som ligger til stillingene er:

 • Forvaltning og utvikling av tilskuddsordninger, herunder saksbehandling, utbetaling, oppfølging og kontroll.
 • Veiledning og rådgivning til kommunale tilskuddssøkere.
 • Utvikling av rutiner, rundskriv og retningslinjer.

Som ansatt i Økonomi- og tilskuddsavdelingen vil du:

 • Samarbeide med og veilede medarbeidere og ulike avdelinger i IMDi
 • Ha kontakt med eksterne (DFØ og Riksrevisjonen)
 • Måtte påregne noe reisevirksomhet til Oslo i oppstartsfasen i forbindelse med opplæring.

Kontoret i Narvik er under oppbygging og arbeidsoppgavene vil derfor kunne endre seg.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå eller høyere (hovedfag/mastergrad) – innen økonomi/regnskap eller samfunnsfag.  Andre utdanningsretninger vil bli vurdert i forhold til relevant erfaring innen økonomi og tilskuddsforvaltning.

Fordelskrav:

 • Erfaring med tilskuddsforvaltning fra statlig virksomhet.
 • Kjennskap til statlig økonomiregelverk og statlig økonomiforvaltning.
 • Gode ferdigheter i Excel og andre relevante IT-verktøy.

Annet:

 • For stilling som seniorrådgiver kreves det minimum 5 års arbeidserfaring innen økonomi og tilskuddsforvaltning fra offentlig virksomhet
Personlige egenskaper

Søker må:

 • kunne arbeide selvstendig, være nøyaktig, strukturert, effektiv og resultatorientert
 • ha god tallforståelse og analytiske evner
 • ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det vektlegges gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.444 700-555 800) /seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 535 200-643 000). For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
   
Kolbjørn Karlsen
økonomi- og tilskuddsjef
 90060042
 kka@imdi.no
Ragnhild Dugstad
divisjonsdirektør
 41546519

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.