Rådgiver / seniorrådgiver innen personvern

Fast Tolletaten i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vi ser nå etter en jurist med interesse for personvern, som skal forsterke avdelingens arbeid med å videreutvikle fagområdet i Tolletaten og bidra til at dette ivaretas i etatens utviklingsarbeid.

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Utviklingsavdelingen er en nyopprettet avdeling i juridisk divisjon. Avdelingen er tillagt det overordnede fagansvaret for personvern og regelverksutvikling i etaten. Vi bidrar aktivt inn i utredning av løsninger og prosesser i grenseflaten mellom juss og digitalisering for både næringslivet og private. Avdelingen skal være en samarbeidspartner og premissgiver i arbeidet med å utvikle Tolletatens prosesser og systemer og skal bidra til at personvern og regelverksutvikling blir en integrert del av etatens forbedringsarbeid.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling innenfor et spennende og høyt prioritert fagområde.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

 

Sentrale arbeidsområder:  

 • utrede og veilede i problemstillinger knyttet til personvern
 • bidra i det strategiske arbeidet med å styrke personvernsarbeidet i Tolletaten
 • være en diskusjonspartner, herunder delta og rådgi i prosjekter og andre utviklingsaktiviteter
 • jobbe med internkontroll og utvikle styrende dokumenter og retningslinjer innenfor personvernområdet
 • gjennomføre internkontrolloppgaver på personvernfeltet
 • bidra til at Tolletaten har oppdatert oversikt over all behandling av personopplysninger

 

Kvalifikasjonskrav: 

 • master i rettsvitenskap eller forvaltningsinformatikk
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • nyutdannede bør kunne vise til gode resultater fra studier, og stor interesse for personvernområdet

 

For å bli ansatt som seniorrådgiver ønsker vi at du har:

 • lang og relevant arbeidserfaring, gjerne fra statlig forvaltning
 • relevant erfaring fra arbeid med personvern og implementering av nytt personvernregelverk (GDPR)
 • god erfaring med utarbeidelse av rutiner og kvalitetssikring

 

Dine egenskaper: 

 • du har høy gjennomføringsevne, og trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • evne til å identifisere prinsipielle problemstillinger gjennom det løpende arbeidet
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • nysgjerrig og initiativrik, med vilje til å bistå også utenfor eget ansvarsområde
 • god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr: 

 • spennende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert fagområde i en nyetablert avdeling med høy kompetanse
 • muligheter for faglig utvikling i et miljø hvor vi har god delingskultur
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner, kr 480 000 – 800 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Marius Mølmen Moen på tlf. 41441268 eller epost marius.molmen.moen@toll.no. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Andre jobber du kanskje vil like