Rådgiver/seniorrådgiver (forurensning)

Midlertidig Vikariat Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til å sikre at miljøpåvirkningen fra akvakulturnæringen og andre forurensende virksomheter blir minst mulig

Om stillingen/Arbeidsoppgaver

Miljøavdelingen har ledig et vikariat i stilling som rådgiver/seniorrådgiver på seksjon for forurensning i 2 år fra ansettelsesdato. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø.

Du skal jobbe med:

 • Konsesjonsbehandling etter forurensningsloven (hovedsakelig for akvakultur, men også  andre typer forurensende virksomheter )
 • Tilsyn med forurensede virksomheter. Du vil inngå i en tilsynsgruppe på seksjonen
 • Bruk av relevante databaser
 • Kontakt mot andre sektormyndigheter og offentlige etater, kommunene og innbyggerne innenfor fagområdene du skal jobbe med
 • Veiledning innenfor aktuelle områder

Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver knyttet til forurensningsarbeidet tilpasset din kompetanse

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du ha:

 • Relevant mastergrad innen naturvitenskap eller forurensningsfag. For kandidater med bachelor og lang og relevant erfaring kan kravet til mastergrad fravikes.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt

Vi ønsker at du:

 • har relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav
 • er faglig engasjert med kompetanse på akvakultur,  men  også er villig til å arbeide med andre fagområder
 • er ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende
 • kan arbeide både alene og i gruppe/team

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 500.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Her får du også vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur og tilbud om å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv.

I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Vadsø på vds.-bloggen.

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Per Kristian Krogstad på 77 64 22 25 eller miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason på telefon 77 64 22 03

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Dette må du ha med i søknaden
Du legger inn CV og skriver søknaden din jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Miljøavdelinga jobber for å ta vare på naturen og hindre forurensning og forsøpling.

Dette gjør vi ved å:

 • passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer
 • sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å  hindre skadelig forurensning
 • føre tilsyn med virksomheter
 • sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann
 • forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes
 • sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye
 • forvalte bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål
 • jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite
 • bekjempe og hindre spredning av fremmede arter
 • samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke

Andre jobber du kanskje vil like