Rådgiver/seniorrådgiver

Fast Klima og miljødepartementet i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med internasjonale klima- og miljøspørsmål? 

Hva gjør vi i kunnskap- og globalenheten?

Kunnskaps- og globalenheten leder og koordinerer viktige deler av det globale klima- og miljøsamarbeidet som Norge deltar i. Dette inkluderer arbeidet med FNs miljøprogram og FNs Miljøforsamling UNEA,  Konvensjonen om biologisk mangfold og Naturpanelet. Enheten har også ansvar for departementets arbeid med FNs bærekraftsmål, Global Environment Facility (GEF) og OECD. Videre har enheten ansvar for å fremme miljø gjennom forskning og høyere utdanning, miljødata, miljøovervåkning og statistikk.

Enheten har et kunnskapsrikt, variert og spennende arbeidsmiljø.

Hege Jordbakke

Dine arbeidsoppgaver :

Hovedoppgaven for stillingen vil være arbeid knyttet til FNs miljøprogram. FNs miljøprogram (UNEP) jobber strategisk med å koble vitenskap og politikk for å bevare det globale miljø, skape samarbeid mellom FNs medlemsland og med sivilsamfunn, organisasjoner, næringslivet og andre, og fremme tverrgående miljøhensyn i FN. UNEP-arbeidet skal kobles tett sammen med departementets overordnede strategier og planer. Stillingen vil få en viktig funksjon for å sikre at dette skjer. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Utenriksdepartementet, den norske ambassaden i Nairobi, Norad, Miljødirektoratet og alle avdelinger i KLD.

Stillingen vil også ta del i enhetens samlede oppgaveløsing og forventes å bidra inn på en rekke områder basert på behov og gir gode utviklingsmuligheter.

Stillingen vil i en normal situasjon innebære en del reisevirksomhet siden UNEPs hovedkontor ligger i Nairobi, Kenya.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

 • høyere utdanning på masternivå fortrinnsvis innenfor samfunnsvitenskapelig- og humanistiske fag
 • minimum to års erfaring fra internasjonalt klima- og miljøarbeid, for stilling som seniorrådgiver kreves minimun fem års erfaring.
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være en stor fordel om du har:

 • kjennskap til FNs Miljøprogram (UNEP)
 • multilateral erfaringkjennskap til nasjonal klima- og miljøpolitikk inkludert grønn omstilling

For å lykkes mener vi at du har disse egenskapene:

 • gode samarbeidsevner
 • gode analytiske evner
 • evne til å planlegge og strukturere egen arbeidshverdag
 • sterk og bred samfunnsinteresse
 • glede av å samarbeide på tvers av regioner

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • du kan bidra til å løfte og integrere arbeidet med UNEP i departementet.
 • du kan bidra til en kunnskapsbasert klima- og miljøpolitikk og større gjennomføringskraft.
 • du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.

Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden per uke. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn

Stillingen er lønnet som førstekonsulent/rådgiver fra kr. 516 100 – 715 900 (lønnstrinn 57 – 75).

For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes. Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Det kreves som hovedregel to års relevant erfaring for å bli innplassert som rådgiver, og fem år for å bli seniorrådgiver.

Er dette stillingen for deg? Les følgende:

Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT godkjent. Bekreftelsen vedlegges.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Torstein Lindstad, tlf; 92 65 86 81.

Vi er opptatt av :

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Hva gjør vi i Klima- og miljødepartementet?

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Søknaden avsluttes i 8d 23h 3min

Andre jobber du kanskje vil like

Søk på jobben