post@inkludi.no

Rådgiver/seniorrådgiver

Fast @Klima og miljødepartementet in Offentlig sektor
 • Kongens Gate 18, 0153 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : March 16, 2023
 • Apply Before : March 30, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 13
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 3829

Job Description

Vil du jobbe med regjeringens arbeid i den nasjonale klimapolitikken ?

Avdelingen jobber med:

Har du lyst til å være med på å jobbe med en av de største utfordringene samfunnet vårt står i? Klimaavdelingen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid innenfor klimaområdet. I fornybarseksjonen har vi ansvar for egne virkemidler og jobber opp mot andre departementer på svært dagsaktuelle klimapolitiske områder.

Vi er åtte engasjerte og profesjonelle medarbeidere, som har variert utdannings- og erfaringsbakgrunn, som blant annet samfunnsøkonomer, jurister og statsvitere. Du blir del av et team som jobber tett opp mot politisk ledelse. Vi har fokus på å sette av tid og ressurser til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget slik at klimapolitikken kan videreutvikles. Du vil derfor få gode utviklingsmuligheter både faglig og prosessuelt. I denne stillingen får du mulighet til å jobbe med hvordan helt konkrete tiltak i skogen bidrar inn i de overordnede globale klimamålene, slik de er nedfelt i Parisavtalen. Du vil også få anledning til å jobbe med virkemidler for å fremme bruk av bioenergi og biodrivstoff. Vi arbeider framtidsrettet, hvor problemstillinger knyttet opp mot hvordan vi skal kutte utslippene i tiårene framover er en del av hverdagen. Du vil få mulighet til å videreutvikle arbeidsporteføljen din ut fra dine interesser og kompetanse innenfor seksjonens arbeidsområde.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

I denne stillingen får du blant annet jobbe med arbeidet for klimatiltak om skog i Norge og i EU, samt bioenergi med omsetningkravene for biodrivstoff som seksjonen har ansvaret for. Norge har en avtale om felles gjennomføring av klimapolitikken med EU innen skog- og arealbrukssektoren, og det er derfor viktig at du holder deg oppdatert på denne utviklingen. Skogens rolle i klimapolitikken er høyt på dagsorden politisk og i media, og du må bistå politisk ledelse med å svare på spørsmål fra stortinget, media og politisk ledelse, hvor det sentrale er å avveie klimahensyn mot næringsinteresser og naturhensyn. Videre vil det i denne stillingen være følgende:

Arbeidsoppgaver:

 • analysere konsekvenser av eu-regelverket
 • ha kunnskap om ulike tiltak som kan øke opptak og lager av karbon i skog i Norge
 • følge opp arbeid med omsetningskrav for biodrivstoff i ulike transportformer
 • ha utstrakt samarbeid med Landbruks- og Matdepartementet, og andre berørte departementer
 • bistå med saker innenfor seksjonens øvrige oppgave

Du vil også ha en sentral rolle inn mot regjeringens arbeid innenfor skog- og arealbrukssektoren, og inn mot stortingsmeldinger som omhandler klima. Videre må du også bidra innenfor avdelingens øvrige arbeidsområder ved behov, blant annet innenfor det nasjonale arbeidet med klimatilpasning og bærekraftig arealbruk.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant utdanning med gode karakterer på masternivå, fortrinssvis innen samfunnsøkonomi. Naturvitenskapelig- og annen samfunnsvitenskapelig bakgrunn er også aktuelt
 • minimum to års relevant arbeidserfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige:

 • erfaring fra departementsarbeid
 • kompetanse om skog og klima
 • god tallforståelse

For å lykkes mener vi at du har disse egenskapene:

Du vil ha tett dialog med resten av klimaavdelingen og naturforvantningsavdelingen for å balansere ulike interessekonflikter om klima, natur og næringshensyn, så det er viktig at du opptrer profesjonelt og er god til å samarbeide på tvers. Temaet skog er knyttet sammen med areal i målstrukturen, så det er en del samarbeid mellom skog- og arealansvarlig. Du vil ha utstrakt dialog med Miljødirektoratet om svar på oppdrag og faglige innspill, samt mot andre departementer. I tillegg vil du ha kontakt med politisk ledelse og kommunikasjonsenheten, så du må ha god rolleforståelse for rollen som embetsverk. Du må kunne koordinere flere krevende prosesser på klimaområdet, så det er en fordel om du arbeider strukturert, er fleksibel og håndterer uforutsigbarhet, og leveranser under tidspress.

Videre ønsker vi at du:

 • er i stand til å sette deg raskt inn i nye komplekse problemstillinger
 • evner å stå i krevende diskusjoner
 • har god vurderingsevne, og ser faglige og politiske problemstillinger i sammenheng
 • har stor arbeidskapasitet, og bidrar til god kvalitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til å videreutvikle klimapolitikken slik at Norge når sine klimamål.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos KLD her

Lønn og tittel

 • Årslønn for rådgiver fra kr. 544 400 – 661 400 (lønnstrinn 59 – 70). Som hovedregel kreves det minst to års relevant erfaring for å bli innplassert som rådgiver.
 • Årslønn for seniorrådgiver fra kr. 626 300 – 814 900 (lønnstrinn 67 – 79). Med krav om minst fem år med relevant erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Det blir trukket 2 % innskudd fra lønnen til Statens pensjonskasse.

Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV’en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi er en IA-bedrift og våre moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør, Are Lindegaard, tlf.nr. 92028784.

Seniorrådgiver Stine Einang Lørup, DSS (om rekrutteringsprosessen), stine-einang.lorup@dss.dep.no,
tlf. 930 17 830.

Hva gjør vi?

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Departementet er delt inn i fem avdelinger: Klimaavdelingen, kulturminneavdelingen, naturforvaltningsavdelingen, hav- og forurensingsavdelingen og organisasjonsavdelingen. Denne stillingen (eller disse stillingene) tilhører fornybarseksjonen som ligger under departementets klimaavdeling.

Fornybareksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med fornybar energi og energieffektivisering.

Dette inkluderer blant annet fornybar kraftproduksjon og kraftnett, men også bioenergi, biodrivstoff og biogass. Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med å redusere utslipp og øke karbonopptaket innenfor skog og arealbruk, jordbruk og bygg. Seksjonen har også ansvar for koordineringen av arbeidet med klimakunnskap, herunder koordineringen av arbeidet til FNs klimapanel.

Other jobs you may like