post@inkludi.no

Økonomirådgiver

Fast @Statsforvalteren i Troms og Finnmark in Offentlig sektor Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 3806

Job Description

Vi lyser ut en fast stilling som rådgiver innen regnskap og lønn i staten.  

Om stillingen

Er du glad i både tall, excel og mennesker? Er du typen som trives med tett kontakt med kollegaene dine? Da kan du være økonomirådgiveren for oss. 

Vi ser etter en ny økonomirådgiver. Du kan være en nyutdannet økonomirådgiver som vil høste erfaring og dele kunnskapen din med oss. Du kan være i utdanning nå og ser etter din første jobb for å starte karrieren din. Eller så kan du være en erfaren økonomirådgiver med mange års erfaring som vil dele kunnskap og høste nye erfaringer med oss. Gjengen på organisasjons- og utviklingsavdelingen ønsker deg hjertelig velkommen uansett bakgrunn.

Oppgavene som økonomirådgiver hos oss vil innebære blant annet; statlig regnskap med fakturabehandling, fakturering og avstemninger/kontroller, lønn og NAV-refusjoner, honorarer og reiseregninger, veiledning av kollegaer for å nevne noen.

Jobben krever nøyaktighet, og du må trives med rutinemessige oppgaver, men ikke bli overrasket om det dukker opp oppgaver og problemstillinger som krever at du må legge vekk rutinebeskrivelsene.

Som økonomirådgiver hos oss blir du en del av embetets fagteam for økonomi. Teamet jobber med budsjett, regnskap, rapporteringer, lønn, reiseregninger, anskaffelser og andre økonomioppgaver.

Økonomiteamet er et av fire fagteam i Organisasjons- og utviklingsavdelingen. Avdelingen er Statsforvalterens fagavdeling innenfor HR, økonomi, kommunikasjon og servicefag.

Som avdeling har vi en overordnet rolle innenfor personal- og organisasjonsfeltet, rekruttering, lønns- og personalpolitikk og leder- og kompetanseutvikling. Vi har ansvar for regnskap, økonomiraportering og budsjett. Vi tar imot gjester og publikum og bidrar i gjennomføring av statsborgerseremonier og konferanser. I tillegg har vi ansvar for embetets interne og eksterne kommunikasjon, gjennom blant annet mediehåndtering, nettsider og sosiale medier.

Det viktigste for oss er å bidra til at Statsforvalteren til enhver tid har en effektiv og fleksibel organisasjon.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du ha:

 • økonomisk utdannelse på bachelornivå, men lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet og kandidater som blir nyutdannede denne våren kan også søke
 • god økonomiforståelse
 • evne til å sette deg inn i lover og regler
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • gode praktiske ferdigheter i Office-pakken

Vi ønsker at du:

 • er serviceinnstilt
 • samarbeider godt med andre; dele kunnskap, erfaringer og informasjon og støtte andre for å nå avdelingens mål
 • kan jobbe selvstendig, nøyaktig og effektivt og levere innen fastsatte frister
 • planlegge og organisere eget arbeid

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Kontorsted Vadsø

Vadsø er hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, padel, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.

I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet Varangerfestivalen, Rockeklubben i Varanger og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal. Sjekk ut kalenderen på vadsoby.com for å se hva som skjer.

I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 30 000,- i året og lavere skatt når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Fra 1. august 2023 blir det også gratis barnehage her. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Bli bedre kjent med Vadsø på vds.-bloggen

Bruk “Nord-Norgekalkulatoren” for å regne ut hvor mye du kan spare på å flytte til Finnmark eller Nord-Troms.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver i kode 1434, fra kroner 530 000,-  til kroner  590 000,-  brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Som ansatt i staten blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Vi har aktive velferdsforeninger både i Vadsø og Tromsø og en arbeidsgiver som jevnlig inviterer til sosiale arrangementer.

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det.

I Vadsø er bokostnadene lave og vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig i av Statsbygg. Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å gi et tilskudd til flytteutgiftene dine etter nærmere avtale.

Du får hyggelige kollegaer og gode diskusjoner og kontakt med andre fagmiljøer. Bare på din fremtidige avdeling får du jobbe med lønn- og økonomirådgivere, HR-rådgviere, service- og administrasjonsmedarbeidere og kommunikasjonsrådgivere, med et bredt spekter av utdanninger i bagasjen. Du får mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • økonomisjef Vidar Nyheim på mobil 412 88 298
 • organisasjons- og utviklingsdirektør Katrine Storeheier på mobil 907 75348

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen hos oss.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge for at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Organisasjons- og utviklingsavdelingen ledes av Katrine Storeheier.

Avdelingen er Statsforvalterens fagavdeling innenfor HR, økonomi, kommunikasjon og servicefag, og består i dag av 22 medarbeidere i Vadsø og Tromsø.

Vi er tett på ledelsen og det strategiske arbeidet, samtidig som vi har et utstrakt samarbeid med medbestemmelsesapparatet og god kontakt med våre medarbeidere. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og en stab. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Other jobs you may like