post@inkludi.no

Minoritetsrådgiver – Bleiker VGS, Asker

Fast @IMDI(Integrerings og mangfoldsdirektoratet) in Offentlig sektor
 • Brages Vei 1, 1387 Asker, Norge View on Map
 • Post Date : January 16, 2023
 • Apply Before : February 5, 2023
 • 0 Click(s)
 • View(s) 51
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 3732

Job Description

avdeling MR og forebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter minoritetsrådgiver til stilling som for tiden er utplassert ved Bleiker videregående skole i Asker.

IMDis minoritetsrådgivere jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med kartlegging, veiledning ogoppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Minoritetsrådgiverne er ansatt og mottar lønn fra IMDi, men har tjenestested ved en skole. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige oppfølgingsansvaret, mens IMDi harpersonalansvar og ansvar for den faglige kompetansehevingen.

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge, veilede og følge opp elever i hovedsak knyttet til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Bidra til å kompetanseheve skolens ansatte, ansatte på øvrige skoler, og andre relevante aktører på fagområdet negativ sosial kontroll/æresrelatert vold.
 • Gjennomføre forebyggende arbeid rettet mot både elever og ansatte på skolen med mål om å skape bevissthet, kunnskap og holdningsendring, gjennom for eksempel samtalegrupper, presentasjoner og undervisningsopplegg.
 • Samarbeide helhetlig med både skolen og hjelpeapparatet (for eksempel barneverntjenesten, NAV, politiet, flyktningtjenesten, helsemyndighetene).
 • Sikre at det er oppdaterte og tilpassede rutiner og prosedyrer for arbeidet ved skolen, samt at disse er kjent og følges opp.
 • Rapportere, utveksle erfaringer og gi innspill til metode- og fagutvikling i faglig fellesskap med minoritetsrådgivere over hele landet.

  Som minoritetsrådgiver vil du inngå i et faglig kollegium med 59 minoritetsrådgivere over hele landet, samt IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og integreringsrådgivere utplassert ved utvalgte utenriksstasjoner. Du vil delta på jevnlige avdelings- og kompetansehevingssamlinger i dette kollegiet. Du er selv ansvarlig for gjennomføring og utførelse av arbeidsoppgaver ved skolen, med støtte fra skole og IMDi.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom og unge voksne
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet

Fordelskrav:

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skole, barne- og ungdomsarbeid, barnevern flyktningtjeneste eller liknende
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skole er en fordel
 • Erfaring fra foreldresamarbeid er en fordel
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid er en fordel

Annet:

 • Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes
 • Noe arbeid utenom ordinær arbeidstid må medregnes
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det.
Personlige egenskaper
 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppen
 • Selvstendig med gode pådriver- og gjennomføringsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 526 100 til kr. 636  700 brutto pr år) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 604.400 til kr. 677 000 brutto pr år).
Fleksibel arbeidstid
Medlemskap i Statens pensjonskasse

Other jobs you may like