Medarbeider til Helpdesk i IT-serviceseksjonen

Fast Tolletaten i IT , i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel. Vår samfunnskritiske rolle er å sikre landets forsyningssikkerhet, etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og å bidra til næringslivets konkurranseevne.

Det er igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

I etatens IT-divisjon er det etablert en ny seksjon for IT-service. IT-serviceseksjonen har bla. ansvar for lokal/regional IT-støtte og support til stedlige brukere samt Helpdesk-funksjonen. IT-serviceseksjonens Helpdesk er lokalisert i Mo i Rana.

 

Vi søker nå etter deg som vil være med å gi støtte og hjelp til våre brukere. Du kan gjerne være nyutdannet innenfor faget og ønsker å utvikle din kompetanse og erfaring.

Det kan bli aktuelt å ansette to personer.

 

Arbeidsoppgaver:

 • IT-support 1. og 2. linje
 • oppfølging av leverandøravtaler, samarbeidspartnere og interne avtaler for å sikre avtalt tjenestekvalitet
 • bestilling og forvaltning av brukernært IT-utstyr for alle etatens medarbeidere i hele landet (PC-er, mobile enheter, tilleggsutstyr)
 • teknisk drift av basisteknologi for telefoni og audiovisuelt utstyr i møterom
 • analysere hendelser for å etablere permanente løsninger / evaluering av henvendelser og initiering av forbedringsarbeid
 • beredskapsvakt utenom ordinær arbeidstid

 

Det er nødvendig at du har:

 • fortrinnsvis fullført bachelorgrad, fagbrev IT eller annen relevant teknisk utdannelse. Praktisk erfaring fra arbeidsområdet kan delvis erstatte kravet om høyere utdanning.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

 

Det ønskelig at du har:

 • erfaring med ITIL-prosesser
 • erfaring fra 1. linjesupport, mottak, registrering og oppfølging av brukerhenvendelser
 • erfaring fra området IT-drift
 • erfaring med bruk av Helpdesk-verktøy
 • erfaring med bruk av MS365
 • erfaring fra brukeradministrasjon, opplæring og bistand
 • erfaring med bruk og oppkobling AV-utstyr

 

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • trives med å jobbe både i team og selvstendig
 • er serviceinnstilt, løsningsorientert, høflig og flink til å skape relasjoner
 • jobber strukturert og er kvalitets- og resultatorientert
 • er lærevillig og flink til å dele kunnskap

 

Vi tilbyr:

 • et tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter og kompetanseheving i en viktig samfunnsetat
 • en utfordrende og faglig spennende rolle i en etat med stor satsing på digitalisering
 • gode kollegaer og et sosialt miljø
 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver, kr 504 700- 583 900 avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • stillingen vil etter hvert inngå i avdelingens beredskapsordning
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • lokalisert i Mo i Rana

Koronasituasjonen og smittevernregler vil kunne medføre arbeid fra hjemmekontor, utstyrt fra oss.

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

Søknad og CV skal leveres på norsk.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Anita Smith Lunde på e-post anita.smith.lunde@toll.no eller mobil 92406498.

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

 

Andre jobber du kanskje vil like