Leder for digitaliseringsavdelingen

Fast IMDI(Integrerings og mangfoldsdirektoratet) i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter en høykompetent og trygg avdelingsleder som vil bidra til å drive fram arbeidet med digitalisering innen et viktig politikkområde.

Vi søker deg som ønsker å skape nye digitale tjenester sammen med flinke kolleger og være med å realisere et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Vi leter etter en leder med god relasjonskompetanse som legger til rette for myndiggjorte medarbeidere ved å coache, motivere, gi tillit, ansvar og mulighet til å utnytte den enkeltes faglige kompetanse i oppgaveløsningen. Som leder har du selvfølgelig gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Digitaliseringsavdelingen har 7 medarbeidere og styrer et tverrfaglig team med prosjektressurser både fra leverandør og linje, prosjektledere, arkitekter og testledere. Avdelingsleder rapporterer til divisjonsdirektør for virksomhetsstyring der de tre avdelingene digitalisering, HR og direktørens sekretariat ligger og inngår i divisjonens ledergruppe.

IMDi har høye ambisjoner på digitaliseringsområdet, og har til enhver tid mange pågående digitaliseringsprosjekter og konseptfaser. Vi er for eksempel i sluttfasen på å implementere ny lov om integrering i vårt system IMDinett, og er i startsgropen på modernisering av det digitale systemet som understøtter bosettingsområdet. Videre er IMDi en moderne og mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser. Vårt arbeid innebærer dialog og samarbeid med eget departement, kunnskaps-, velferds- og justissektoren. Integrering skjer lokalt, og samarbeid med kommunal sektor er derfor helt sentralt. Ditt arbeid vil bidra til vår helhetlige innsats for å implementere og utvikle regjeringens integreringspolitikk.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til at divisjonsdirektøren har nødvendig styrings – og beslutningsstøtte
 • Ansvar for utvikling og innføring av direktoratets nye digitale produkter i tett samarbeid med prosjekteiere fra linjeorganisasjonen.
 • Sikre leveranser fra utviklingsløpene innenfor besluttet tid, kost og kvalitet, dette innebærer også særlig planlegging, oppfølging og rapportering av utviklingsbudsjettet
 • Personalansvar for avdelingens 7 medarbeidere og budsjettansvar for avdelingens driftsbudsjett
 • Lede PMO og være sekretariat for IMDis porteføljestyre
 • Oppfølging av leverandører og kontrakter i digitale utviklingsprosjekter
 • Videreutvikle IMDi på digitaliseringsfaglige områder (prosjekt, test, arkitektur, innføring og løsning)
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning. Lengre relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra utviklings- og implementeringsprosesser knyttet til digital utvikling
 • Du har en god teknologiforståelse og kan vurdere valg av teknologi som støtter opp under effektive arbeidsprosesser og god måloppnåelse.
 • Erfaring med prosjektarbeid og teamledelse
 • Kompetanse på prosjektmetodikk (prosjektveiviseren, Prince2 eller lignende)
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Det er ønskelig med kompetanse på portefølje- og programstyring (MoP og MSP), gjerne også på virksomhetsarkitektur og innføring.
Personlige egenskaper
 • Du er utviklingsorientert og er aktivt med på å skape rom og aksept for innovasjon og nytenking
 • Du tenker helhetlig og evner å identifisere og utnytte faglige grenseflater i avdelingens arbeid og er en aktiv pådriver for god samhandling på tvers
 • Du er strategisk og evner å oversette strategier og overordnede føringer til konkrete mål og planer
 • Du trives med å være en operativ og tilstedeværende leder, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft.
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til statens regulativ som underdirektør kode 1059, kr. 715 900 – 896 500 brutto per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Andre jobber du kanskje vil like