post@inkludi.no

Kulturtanken søker rådgiver innen barne- og ungdomskultur

Fast @Kulturtanken in Offentlig sektor
 • Gullhaug Torg 2, 0484 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : March 25, 2024
 • Apply Before : April 21, 2024
 • 0 Application(s)
 • View(s) 52
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 4398

Job Description

Kulturtanken arbeider for at alle barn og unge får oppleve og ta del i kunst- og kulturopplevelser. Som statens forvaltningsorgan på området barne- og ungdomskultur er sentrale oppgaver å rådgi departementene, tilrettelegge for samarbeid og innsats på feltet, være en kunnskapsbank og forvalte virkemidler. En sentral oppgave er å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS).

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge. Vi er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet.

Vil du være med å utvikle barne- og ungdomskulturfeltet gjennom prosjekter, samarbeid og innovasjon? Avdeling kunnskapsutvikling, kunst og skole søker nå ny medarbeider! Avdelingen vår har et bredt spekter av ansvarsområder og arbeidsoppgaver, som for eksempel koordinering av det generelle barne- og ungdomskulturarbeidet og samarbeid med andre nasjonale organisasjoner. Vi har også hovedansvar for å sikre felles engasjement og eierskap til DKS i både skolesektor og kultursektor. Videre har vi ansvar for utredninger, statistikk og analyse innenfor Kulturtankens ansvarsområder og for vårt arbeid med bærekraft. Formidling av dataspill som kunst og kultur og digitale innovasjonsprosjekter er også viktige ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

Du skal primært jobbe med å utvikle og ta initiativ til aktiviteter tilknyttet barne- og ungdomskulturfeltet. Et særskilt fokus vil ligge på frivillighetssektoren. Dette innebærer samarbeid og nettverksarbeid med ulike aktører og tilrettelegge for god kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. En viktig del av dette arbeidet er å ta initiativ til, lede og koordinere ulike aktiviteter og prosjekter, samt være en del av team og prosjekter som ledes av andre.

Andre arbeidsoppgaver kan være å bidra til utredningsarbeid, forfatte høringssvar, utforme ressursmateriale og informasjonsmateriale, og skrive faglige tekster og notater.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har relevant utdanning på minst bachelornivå og relevant erfaring innen barn- og ungdomskulturfeltet. Erfaring fra kommunal og/eller fylkeskommunal forvaltning og/eller arbeid med frivillighet for målgruppen vil være en fordel.

Du har god skriftlig formuleringsevne og forfatter deg i klarspråk.

Personlige egenskaper

Du er en god relasjonsbygger som er positiv og konstruktiv i samarbeid med andre. Du er strukturert, systematisk, ryddig og leverer til tidsfrister. Du er åpen og nysgjerrig med lidenskap for nye impulser og vidsyn på kulturfeltet!

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utviklende arbeids- og fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1434 Rådgiver, innenfor spennet kr. 548 600 – 584 500 (tilsvarer lønnstrinn 56 – 60), i henhold til hovedtariffavtalene i staten. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.
 • Fleksibel arbeidstidsordning, sommertid og vintertid.
 • Mulighet for delvis hjemmekontor.
 • Livsfaseorientert arbeidsplass med god balanse mellom jobb og fritid.
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for tilrettelegging for ansatte med spesielle behov.
 • Kantine.

Informasjon om søknadsprosessen

 • Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via linken “Søk stillingen”.
 • Relevante vitnemål og attester lastes opp i jobbsøkerportalen. Søkere oppfordres til å benytte Vitnemålsportalen.
 • Det vil foretas en identitetssjekk i forbindelse med et eventuelt intervju.
 • Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 18-20.

Vi mener at mangfold er en styrke og gjør at vi løser oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én fra hver av nevnte gruppene til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg så langt det lar seg gjøre. Utenom å velge ut riktige kandidater, bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du kan be om å bli unntatt fra søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ståle Stenslie
Ståle Stenslie
Avdelingsdirektør
 E-post:stahl@kulturtanken.no

Other jobs you may like