Kulturrådet søker HR-seniorrådgiver

Fast Kulturrådet i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Kulturrådet

Kulturrådet er en statlig fagetat underlagt Kulturdepartementet. Vårt mandat er å bidra til at kunst og kultur skapes, og at den samfunnsviktige verdien kunsten og kulturen har på utviklingen og dannelsen av dagens Norge kommer tydelig frem. Sektoren er i kontinuerlig utvikling og er hardt rammet av pandemien. Vi skal bidra til å gjenåpne sektoren og samtidig sikre inkludering og representativitet gjennom å være nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet. Gjenåpning, utvikling og mangfold vil være vårt fokus de neste årene.

Vi er ca. 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø.

Våre verdier er åpenhet – integritet – nysgjerrighet

Hos oss vil du få verdifull erfaring og solid kompetanse innenfor offentlig forvaltning og utvikling av kultursektoren etter pandemien og inn i en ny tid. Du vil få meningsfylte arbeidsoppgaver i et mangfoldig fagmiljø. Vi ser etter deg som ser muligheter, kan bidra til mangfoldige perspektiv og til at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen.

Om stillingen

Kulturrådet er i en spennende utviklingsfase, og vi ser nå etter en dyktig og engasjert seniorrådgiver som vil være med å videreutvikle Kulturrådet. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver der ansatte trives og leverer resultater. Framover skal vi blant annet jobbe med Kulturrådets strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, implementering av ny organisasjonsmodell, medarbeider- og lederutvikling, langsiktig kompetanseutvikling, nye samarbeidsformer mv. Mangfold er et viktig satsningsområde som preger HR-arbeidet i Kulturrådet.

Vi ser etter deg som har god HR-faglig kompetanse med solid praktisk erfaring fra planlegging og gjennomføring av sentrale HR-prosesser, erfaring fra analysearbeid og god organisasjonsforståelse. For å lykkes i stillingen er det viktig at du jobber godt både selvstendig og som del av et team, og at du har ønske og interesse for å jobbe med et bredt spekter av oppgaver, både strategisk og operativt. Du er tillitsskapende og trives i dialog og samarbeid med ledere og medarbeidere.

HR er et team med engasjerte og dyktige medarbeidere som har ansvar for arbeidsområdene HR, HMS, lønn og drift.  Avdeling for Virksomhetsstyring har ansvar for strategisk og operativ virksomhetsstyring basert på departementets føringer og instrukser, gjeldende strategiplan og ledelsens løpende føringer. Avdelingen skal gi faglig støtte til øvrige avdelinger og seksjoner innenfor sine fagområder. HR skal tilrettelegge for at virksomheten utfører oppgaver i tråd med lover, forskrifter og har god forvaltningspraksis.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte

 • Videreutvikling, implementering og kvalitetssikring av Kulturrådets HR-prosesser og styringsdokumenter
 • Kompetansestyring, kompetansekartlegging og kompetanseutvikling
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Løpende bistand og rådgivning til ledere i HR- prosesser og spørsmål
 • Saksbehandlingsoppgaver IDF og AMU, herunder lønnsforhandlinger og overordnet HMS
 • Effektiv bruk av digitale verktøy, bruk av HR-data og analyser
 • Støtte til organisasjonsutvikling og endring av Kulturrådet

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som har

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå innen HR, ledelse, organisasjonspsykologi eller tilsvarende. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring fra strategisk og operativ HR
 • Solid praktisk erfaring med gjennomføring av HR- prosesser
 • Erfaring med relevant HR- analyse og anvendelse av denne
 • Erfaring fra endringsprosesser
 • God kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk
 • God digital kompetanse
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi ser for oss at du

 • Er en lagspiller som jobber godt både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Er proaktiv og løsningsorientert, jobber strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Er trygg, tillitsskapende og har gode kommunikasjonsevner
 • Trives og motiveres av å koordinere og fasilitere prosjekter og prosesser
 • Trives med kombinasjonen av strategiske og operative oppgaver
 • Har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Identifiserer deg med våre verdier: åpenhet, nysgjerrighet og integritet

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En mulighet til å være med å utvikle et mangfoldig kunst- og kulturliv i hele landet
 • Mange spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagfelt
 • En arbeidsplass med godt og ivaretakende arbeidsmiljø med kolleger som er nysgjerrig på ulike perspektiver og erfaringer fra alle
 • En spennende stilling hos en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Les mer om godene i staten her.

Stillingen er plassert i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnstrinn 65 – 72 med lønn fra kr 594 300 – 677 600 pr. år etter statens lønnsregulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse.

Annet

Kulturrådet er en inkluderende arbeidsplass, og ønsker å ansette flere personer som bidrar til utvikling av mangfold hos oss. Vi ønsker å øke mangfold av innsikt, perspektiv og erfaringer for å bidra til mer mangfoldige og gode kunst- og kulturopplevelser for flere.

Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CVen til å søke, og tilrettelegger arbeidsforholdene for alle våre ansatte.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Norsk kulturråd benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Ta gjerne kontakt med oss
Har spørsmål om stillingen? Ta gjerne kontakt med Beate Bevan på tlf 982 02 790.

Felles bilde med alle ansatte i Kulturrådet

Andre jobber du kanskje vil like