Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

Midlertidig Vikariat Klima og miljødepartementet i Offentlig sektor
 • Post dato: februar 23, 2021
 • Søk før : mars 8, 2021
 • View (s) 29
E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vil du arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling og sirkulær økonomi?

Hva gjør vi i avfall- og marin forsøplingsseksjonen?

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innen sirkulær økonomi, avfall og plastforurensning mv. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • utvikling av juridiske, økonomiske og andre virkemidler (som informasjon og frivillige avtaler) for å bidra til en sirkulær økonomi og redusert plastforurensning
 • tidlig påvirkning av EUs politikk, oppfølging og gjennomføring av EØS-regelverk
 • å gi faglige råd til politikkutvikling nasjonalt og internasjonalt
 • å skrive taler og pressepunkter til politisk ledelse og bistå dem i møter og på reiser

Arbeidshverdagen vil preges av høyt tempo, tett samarbeid med andre seksjoner i Klima- og miljødepartementet og utstrakt kontakt med andre departementer. Du vil også ha tett kontakt med underliggende etater, spesielt Miljødirektoratet, og ha jevnlig samhandling med næringslivet og kommunesektoren.

Det ligger store faglige utviklingsmuligheter i stillingen, og du må regne med noe reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

 • norsk femårig master i rettsvitenskap med meget gode karakterer
 • arbeidserfaring etter fullført mastergrad fra departement, forvaltning på miljøområdet, advokatvirksomhet eller tilsvarende
 • svært gode formuleringsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Det er ønskelig at du har:

 • EU/EØS-rett

For å lykkes i stillingen må du:

 • være analytisk, strukturert og ha stor arbeidskapasitet
 • være selvstendig og grundig
 • ha rolleforståelse som embetsverk for politisk ledelse
 • være fleksibel og trives med krav om leveranser med tidspress
Bibliotek

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn:

Årslønn fra kr 482 200 – 575 600 (lønnstrinn 54 – 64). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres (i en av stillingskodene) jf. departementets personal- og lønnspolitikk.

Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Avdelingsdirektør Pål Spillum, tlf.nr. 908 38 384

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Om Klima- og miljødepartementet og Hav- og forurensningsavdelingen:

Avfalls- og marin forsøplingsseksjonen, i Hav- og forurensningsavdelingen, har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene avfall, herunder plast og marin forsøpling, og sirkulær økonomi.
Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking.

Andre jobber du kanskje vil like