Jurist

Fast Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med viktige og varierte juridiske saker innenfor det helsefaglige saksområdet? Vil du ha kontorsted i Vadsø og jobbe med hele Troms og Finnmark?

Om stillingen

Vi har ledig stilling for en selvstendig jurist som vil jobbe variert innenfor helse- og sosialavdelingens arbeidsområder.

Stillingen er plassert på seksjon for spesialisthelsetjenester, og du skal bidra med din kompetanse innenfor flere fagområder på avdelingen.

På helse- og sosialavdelingen jobber vi for å sikre at innbyggerne i Troms og Finnmark får ivaretatt sin rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Vi har en givende, utfordrende og variert saksportefølje innenfor det helse- og sosialfaglige området.

På avdelingen behandler vi blant annet klager på ulike rettighetssaker og saker om tvang og makt. I tillegg bidrar vi til kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenetsen gjennom formålstjenlige tilsyn.

Om du har lyst og interesse for å jobbe med varierte juridiske oppgaver innenfor rettsområdet “helsejus”,  er dette kanskje stillingen for deg?

Ditt kontorsted blir i Vadsø, men du får også gode kolleger på kontoret i Tromsø. Vi samarbeider godt og tett digitalt. Hos oss jobber vi i team med både jurister og helsefaglige kollegaer.

Helse- og sosialavdelingen består av kollegaer som er leger, sykepleiere, vernepleiere, jurister og kollegaer med annen relevant høyere utdanning. Vi har et trivelig arbeidsmiljø, der vi er fleksible og jobber sammen for å sikre faglig forsvarlige helsetjenester.

I tillegg til et godt fag- og arbeidsmiljø med dyktige kollegaer, får du varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle kompetanse på flere områder.

Arbeidsoppgavene dine blir

 • saksbehandling av ulike juridiske oppgaver innenfor rettighetsområdet
 • hendelsesbaserte og planlagte tilsyn på det helsefaglige området
 • veiledning og dialog med blant annet pasienter, brukere og helse- og omsorgstjenesten/helsepersonell
 • bidra i ulike faggrupper på avdelingen
 • ved behov kan du også få tildelt andre oppgaver

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver som vil være med på å sikre en god faglig standard og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til befolkningen i nord.

Vi er på jakt etter deg deg som trives med å ta og få ansvar.

For å bli vurdert til stillingen som jurist hos oss, må du

 • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap. Dersom du har fullført master i rettsvitenskap høsten 2021, men enda ikke mottatt vitnemål, kan du også vurderes for stillingen
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • jobbe selvstendig og effektivt
 • være fleksibel og trives med varierte oppgaver

For å være kvalifisert til stillingen som seniorrådgiver, må du i tillegg ha relevant erfaring fra juridisk saksbehandling i stat eller kommune eller annen særlig relevant arbeidserfaring.

Vi ønsker at du

 • har gode samarbeidsevner og fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team
 • har erfaring fra og/eller interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning
 • har god formidlingsevne
 • bidrar til et godt og hyggelig arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434 og 1364, fra kroner 550 000,- kroner til 650 300,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn fra ca 60 – 70), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Hvis du kommer flyttende til Vadsø, dekker vi to hjemreiser i året de første tre årene du jobber hos oss. Vi tilrettelegger for bruk av hjemmekontor i forbindelse med hjemreiser i og rundt høytider og ellers ved behov.

Kommer du langveisfra kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale, og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi har aktive velferdsforeninger og en arbeidsgiver som jevnlig inviterer til sosiale arrangementer.

Våre kontorlokaler på Statens hus i Vadsø er for tiden under oppussing og vi gleder oss til å flytte tilbake til helt nye lokaler i 2022.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Vadsø på vds.no.

Hos Statsforvalteren får du kolleger som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, bridge, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske – for å nevne noen.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med
seksjonsleder for spesialisthelsetjenester Shalini Angel Arulanandam på telefon 77 64 21 61 eller mobil 48 10 24 99
eller
seksjonsleder for kommunehelsetjenester Marit Zahl Jonassen på telefon 78 95 03 48 eller mobil 48 18 23 92.

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Helse- og sosialavdelingen ledes av fylkeslege/helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen.

Avdelingen består av fire seksjoner:

 • spesialisthelsetjenester
 • fagutvikling
 • sosial og familie
 • kommunehelsetjenester

Hovedoppgavene til de tre helseseksjonene er tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgspersonell, klagesaksbehandling, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk, tilskuddsforvaltning, utvikling av helse- og omsorgstjenesten og andre forvaltningsoppgaver.

Sosial- og familieseksjonen behandler klagesaker, driver opplæring etter sosialtjenesteloven og har ansvar for lovområder som separasjon og skilsmisse, alkoholloven og biologisk opphav.

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i en kommunikasjonsenhet, en stab og syv avdelinger. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Vi er stolte av Troms og Finnmark, mangfoldet vårt og de kvalitetene som finnes her lengst nord. Gjennom samfunnsoppdraget vårt og sammen med de som bor og har sitt virke her, skal vi jobbe for å finne de beste løsningene for et godt liv i nord.

Våre verdier er klokskap, omsorg og stolthet. Disse verdiene etterlever vi i arbeidet vi gjør både eksternt og internt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Andre jobber du kanskje vil like