IT-ansvarlig e-samhandling

Fast IMDI(Integrerings og mangfoldsdirektoratet) i IT , i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

IT-ansvarlig e-samhandling

Avdeling IT og dokumentasjon, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Er du vår nye kollega innen e-samhandling? Stillingen vil ha ansvar for samarbeid med ulike fagdisipliner i IMDi.  Det vil være spesielt behov for et godt samarbeid med andre virksomheter og leverandører av teknologi.

Arbeidsmiljøet er under oppbygging og stillingen vil inngå i en nyetablert og tverrfaglig organisasjon i Narvik som har ansatte med kompetanse på IKT-drift og forvaltning, samt økonomi- og tilskuddsarbeid.

Arbeidsoppgaver
 • Systemansvar for IMDis e-samhandlingstjenester mot blant annet UDI, Kompetanse Norge, kommuner, fylker, og Folkeregisteret.
 • Identifisere behov og bidra til utvikling av en helhetlig arkitektur for e-samhandling.
 • Utarbeide brukerhistorier og testcase. Ta del i testing av endringer i tekniske løsninger.
 • Overvåke, feilhåndtere og dokumentere tjenestene.
 • Bidra til besvare supporthenvendelser fra eksterne brukere
 • Samarbeide med arkitekt, endringsleder og andre systemansvarlige.
 • Følge opp eksterne leverandører.
 • Bidra i kompetanseutvikling, samt utarbeide  teknisk dokumentasjon og brukerveiledninger.

Jobben kan innebære noe reisevirksomhet mellom Narvik og Oslo

Kvalifikasjoner
 • IKT-utdanning på bachelor nivå eller høyere vil vektlegges, men søkere med fagbrev fra IKT-servicefag med flere års relevant erfaring vil også bli vurdert.
 • Minimum 5-års relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomheter er ønskelig.
 • God forståelse for og konkret erfaring  fra noen av de nevnte arbeidsoppgavene vil bli tillagt betydning.
 • Arbeidsspråk: Norsk.
 • Forstå og kommunisere engelsk fagterminologi.
Personlige egenskaper
 • Fleksibel, endringsvillig og åpen for nye utfordringer og tilegne deg ny kunnskap
 • Evner å evaluere informasjon raskt, få overblikk og håndtere kompleksitet.
 • Jobber selvstendig og tar selv initiativ til å finne gode løsninger og følger oppgavene frem til de er løst.
 • Opptatt av å yte god service til brukerne.
 • Trives med både daglig drift og utviklingsoppgaver.
Vi tilbyr
 • Rådgiver stillingskode 1434 (kr.430.500-618.600)/ seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr.535.200-694.400). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
   
Kent Christensen
ITD-sjef
 94142174

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Andre jobber du kanskje vil like