Helsefaglig seniorrådgiver -sykepleier

Fast Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bidra til at befolkningen i Troms og Finnmark får forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester?

Om stillingen

Seksjon for spesialisthelsetjenester søker etter en faglig dyktig og engasjert sykepleier. Vi ønsker oss en sykepleier som syns det er viktig at folk får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Seksjonen er bredt sammensatt, og består blant annet av leger, sykepleiere og jurister. Hos oss vil du inngå som del av et tverrfaglig team som jobber med tilsyn, klagesaksbehandling og utviklingsoppgaver.

Vi ønsker at du har interesse for tverrfaglig saksbehandling og tilsynsvirksomhet, og at du liker å arbeide metodisk og systematisk.

I tillegg til et godt fag- og arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer, vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle kompetanse på flere områder.

Kontorsted for denne stillingen er Tromsø.

Vårt arbeid skal blant annet bidra til:

 • at helse- og omsorgstjenesten drives på en faglig forsvarlig måte
 • at innbyggerne i fylket får ivaretatt sin rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester
 • at helse- og omsorgstjenesten er i tråd med gjeldende lov- og forskriftskrav

Arbeidsoppgavene dine vil i hovedsak være:

 • behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker og tilsynssaker etter varsler om alvorlige hendelser
 • behandling av klagesaker/rettighetssaker
 • behandling og overprøving av vedtak om bruk av tvang
 • planlagte tilsyn og andre tilsynsaktiviteter med helse- og omsorgstjenesten/helsepersonell i fylket
 • råd og veiledning av helse- og omorgstjenesten, samarbeidspartnere, pasienter, pårørende, osv.

Du vil også kunne få tildelt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du:

 • ha minimum 3-årig grunnutdanning som sykepleier fra høyskole/universitet
 • ha autorisasjon som sykepleier
 • ha minimum 5 års yrkeserfaring som sykepleier i spesialisthelsetjenesten. Søkere med kortere yrkeserfaring fra spesialisthelsetjenesten kan være aktuelle dersom man har flere års erfaring som sykepleier i kommunehelsetjenesten, i kombinasjon med flere års erfaring som sykepleier i spesialisthelsetjenesten (minimum 5 års samlet erfaring).
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • ha evne til å sette deg inn i lover og regler
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt
 • kommunisere på en klar, presis og strukturert måte

Vi ønsker at du:

 • har relevant spesialutdanning og/eller videreutdanning eller mastergrad
 • har erfaring med internkontroll og kvalitetsforbedringsarbeid
 • har god og helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenesten, særlig spesialisthelsetjenesten
 • har erfaring med å arbeide tverrfaglig
 • raskt forstår komplekse spørsmål og problemstillinger

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi tilbyr

Lønn som seniorrådgiver i kode 1364, fra kroner 545.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 61 – 70), avhengig av kvalifikasjoner. Det er mulighet for høyere lønn for særskilt kvalifiserte søkere. Prøvetiden er seks måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

I Tromsø får du byliv, variert kulturtilbud og vill og vakker natur.

Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Angel Shalini Arulanandam på telefon 77 64 21 61 /48 10 24 99

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt. Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Helse- og sosialavdelingen ledes av fylkeslege/helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen. Avdelingen består av fire seksjoner;

 • spesialisthelsetjenester
 • fagutvikling
 • sosial og familie
 • kommunehelsetjenester

Hovedoppgavene til de tre helseseksjonene er tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgspersonell, klagesaksbehandling, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk, tilskuddsforvaltning, utvikling av helse- og omsorgstjenesten og andre forvaltningsoppgaver.

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

 

Andre jobber du kanskje vil like