post@inkludi.no

Helse- og omsorgsdepartementet søker direktør Direktoratet for medisinske produkter

Heltid @Helse og omsorgsdepartementet
 • Grensesvingen 26, 0663 Oslo, Norge View on Map
 • Post Date : July 1, 2024
 • Apply Before : August 18, 2024
 • 0 Click(s)
 • View(s) 34
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Job ID 4502

Job Description

Direktoratet for medisinske produkter

Fra 1. januar 2024 ble Statens legemiddelverk til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Direktoratet har ansvaret for befolkningen har tilgang til trygge legemidler og sikkert medisinsk utstyr, samt å legge til rette for forskning og utvikling av medisinske produkter. Samtidig med skifte av navn fikk etaten også ansvar for metodevurderinger av medisinsk utstyr, vaksineanskaffelser og fagområdet blod, celler og vev.

DMP har videre fått et utvidet ansvar for forsyningssikkerhet og beredskap for legemidler, vaksiner og medisinsk utstyr. Ansvaret skal forvaltes i nært samarbeid med nasjonale aktører, og gjennom deltakelse i de etablerte europeiske nettverkene i EUs strukturer.

Direktoratet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet, og har i dag om lag 400 ansatte lokalisert i Oslo.

Les mer om DMP på Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no)

Direktør Direktoratet for medisinske produkter

Helse- og omsorgsdepartementet skal ansette ny direktør i Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for forlengelse etter ny utlysning.

Direktoratet for medisinske produkter er fag- og tilsynsmyndighet for legemidler og medisinsk utstyr (medisinske produkter), samt blod, celler og vev. Direktoratet har både et operativt og koordinerende systemansvar for nasjonal beredskap og forsyningssikkerhet for legemidler og medisinsk utstyr. Direktoratet skal innenfor egne ansvarsområder forvalte regelverk og føre tilsyn, gi råd i farlige spørsmål og delta i internasjonalt samarbeid. Direktoratet skal sørge for at befolkningen får rask og likeverdig tilgang til medisinske produkter, samt sikkerhet ved og riktig bruk av medisinske produkter. Videre skal etaten bidra til forskning og innovasjon.

Som ny direktør vil du få ansvar for å lede og videreutvikle Direktoratet for medisinske produkter. Direktøren skal sikre at direktoratet opprettholder høy faglig kvalitet og bidra til stabile og gode rammevilkår. Oppgaven som direktør i Direktoratet for medisinske produkter er utfordrende og kompleks og innebærer mulighet til å sette retning for etatens utvidede og endrede rolle, herunder oppfølging av forsyningssikkerhet og den nasjonale beredskapen for medisinske produkter.

Sentrale oppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede og videreutvikle DMP
 • Strategisk ansvar for at DMP innfrir på sentrale mål og ambisjoner
 • Være en synlig, samlende og tydelig leder
 • Sikre en vellykket gjennomføring av DMPs nye ansvar og oppgaveportefølje
 • Sørge for at DMP har en organisasjonsstruktur som understøtter de sentrale oppgavene og som bidrar til videreutvikling
 • Videreutvikle et sterkt lederteam med felles forståelse for strategi, økonomi og utvikling
 • Fremme god internkultur og involvere medarbeidere og tillitsvalgte gjennom gode prosesser
 • Videreutvikle og drive gode interne prosesser for å konsolidere organisasjonen etter en periode med endringer og omstilling
 • Bygge gode relasjoner med nasjonale og internasjonale aktører for å løse de sentrale oppgavene tillagt etaten.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Krav til kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning, minimum på masternivå
 • Relevant ledererfaring fra større virksomheter
 • Sterk forvaltningskompetanse
 • Erfaring fra helsetjenesten og/eller verdikjeden for legemidler/medisinsk utstyr
 • Inngående kjennskap til og kompetanse innen strategisk beredskapsarbeid, samfunnssikkerhet og krisehåndtering
 • God kunnskap om fagområdene i DMP
 • Innsikt i politiske prosesser
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med mediehåndtering
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk

Aktuell kandidat må fortrinnsvis være norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres på nivå STRENGT HEMMELIG.

Personlige egenskaper

Vi søker en strategisk og utviklingsorientert direktør med solid ledererfaring. God kunnskap om fagområdene i Direktoratet for medisinske produkter vil bli vektlagt. Det er videre viktig med god innsikt i og forståelse for statlig forvaltning og styring. Internasjonal erfaring er også en fordel.
Ny direktør må være resultatorientert og ha stor gjennomføringskraft. Videre vil høy faglig autoritet, god rolleforståelse og høy personlig integritet vektlegges. Direktøren må kommunisere godt om oppgaver som er del av direktoratets samfunnsoppdrag.

Vi ser etter en samlende, tydelig og trygg leder som har evne til å engasjere, motivere og involvere. Aktuelle kandidater har samfunnsmessig orientering, og er god på å bygge relasjoner og samarbeide med myndigheter, helsesektoren og andre aktuelle aktører.

Ny direktør må kunne samle Direktoratet for medisinske produkter rundt langsiktige utviklingsmål og sette retning for utviklingsarbeidet. Erfaring med å lede endrings- og utviklingsprosesser er viktig for å lykkes.

Bakgrunnssjekk

HOD samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken blir utført etter samtykke fra deg som søker, og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med tilsettingen.

Slik søker du

Send søknad elektronisk via lenken “Søk stillingen” nederst på siden til JobbNorge.no. Legg ved vitnemål og eventuelle attester, og legg inn opplysninger til din CV.

Alle dine personopplysningar blir tatt vare på i samsvar med GDPR.

Unntak fra offentlig søkerliste

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen

Cathrine M. Lofthus

departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet

22 24 84 07

Thomas Neby Baardseng

Ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet

97 95 33 23

Thomas-Neby.Baardseng@hod.dep.no

Other jobs you may like