Forvaltningrett/offentlige anskaffelser

Fast IMDI(Integrerings og mangfoldsdirektoratet) i Offentlig sektor E-postjobb
  • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Informasjonssikkerhet og anskaffelser, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Stillingen dekker et bredt spekter av juridiske oppgaver. Den vil rapportere til leder av avdeling informasjonssikkerhet og anskaffelser, men skal samtidig være en ressurs for juridiske spørsmål i hele divisjonen Økonomi og IT.

Du vil få spennende oppgaver både fra IT- og dokumentasjonsavdelingen, avdeling økonomi- og tilskudd og divisjonsdirektøren.

Divisjonen er lokalisert både i Oslo og Narvik. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Arbeidsoppgaver

– Juridisk rådgivning  og opplæring i forbindelse  med anskaffelser og kontraktsoppfølging

– Rådgivning og  utredning innen personvernlovgivning i samarbeid personvernombudet

– Rådgivning om offentleglova i forbindelse med behandling av krav om innsyn i våre dokumenter

– Behandling av klager på innsyn etter offentleglova

– Utredning av  spørsmål tilknyttet våre digitale løsninger som berører regelverket for behandling av personopplysninger. Eksempelvis  hvordan sikre tilstrekkelig behandlingsgrunnlag, rett bruk av syntetiske data  og gjennomføring av automatisert saksbehandling.

– Deltakelse i arbeidet med forvaltning av avtaler om informasjonsutveksling med  andre offentlige virksomheter.

– Regelavklaringer knyttet til tilskuddsforvaltning

– Skriving av høringsuttalelser knyttet til forvaltningsretten.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk er nødvendig

Relevant erfaring fra offentlig sektor med kjennskap til de aktuelle lovverkene er en fordel

Erfaring med digitaliseringsprosjekter og/eller IKT-avtaler vil være nyttig

Nyutdannete vil også bli vurdert

Personlige egenskaper

Initiativrik, løsningsorientert, med gjennomføringsevne
Gode samarbeidsevner
Bra skriftlig og muntlig framstillingsevne
Evne til å jobbe selvstendig
Vilje og evne til å tåle høy arbeidsbelastning i perioder

Vi tilbyr
Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 575 600) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 643 000 brutto pr år).
Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
Gode muligheter for faglig utvikling
Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
Bjørn-Erik Moseng
fung. avdelingsleder
 95842190
Ragnhild Dugstad
divisjonsdirektør
 41546519

Andre jobber du kanskje vil like