Førstetollinspektører til oppfølgingsavdelingen, seksjon Tromsø

Fast Tolletaten i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. 1. oktober 2020 ferdigstilte etaten en fullstendig omorganisering. Den nye organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Vareførselsdivisjonen skal legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for både næringsliv og privatpersoner. Divisjonen skal tilrettelegge, forebygge og kontrollere med utgangspunkt i avgitte data om en vare og varens forsendelse, innsikt i næringsliv, og etatens nasjonale fagmiljøer. Om lag 300 av etatens medarbeidere arbeider i Vareførselsdivisjonen. Divisjonsdirektør med tilhørende stab er plassert i Bergen.

Seksjonen i Tromsø, en av syv seksjoner i oppfølgingsavdelingen i vareførselsdivisjonen, skal gjennomføre effektiv og målrettet kontroll av registrert vareførsel i TVINN, og bidra til at oppfølgingsavdelingens formål og resultat oppnås. Seksjonen har et særlig ansvar for Nordområdene.

 

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet:

 • bidra til at deklaranter etterlever lover og regel ved blant annet målrettet kontroll av TVINN deklarasjoner, herunder vurdere og verifisere deklarerte opplysninger mot fremlagte dokumenter
 • ha kontakt med næringslivet og samarbeidende myndigheter
 • arbeidsoppgaver i tråd med de satsinger og prioriteringer som til enhver tid er bestemt for seksjonen

 

Kvalifikasjoner:

 • bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter
 • interesse for arbeidsområdet vil bli vektlagt
 • erfaring med bruk av TVINN

 

Personlig egnethet:

 • evne til å arbeide strukturert, mål- og resultatorientert
 • behersker å jobbe både selvstendig og i team
 • gode samarbeidsegenskaper og løsningsorientert
 • positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

 

Vi kan tilby:

 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • intern opplæring
 • faglig samarbeid både internt, i avdelingen og i Tolletaten
 • lønn som førstetollinspektør etter statens lønnsregulativ, lønnsspenn fra kr 437 400 – 490 600. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Tromsø

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte seksjonssjef Heidi Edøy Hanssen tlf. 481 57158 / haha@toll.no.

For mer informasjon om jobb i Tolletaten, se www.toll.no/jobb

Andre jobber du kanskje vil like