Forebyggende sikkerhet og beredskap(førstekonsulent/rådgiver)

Fast Klima og miljødepartementet i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med forebyggende sikkerhet og beredskap i miljøsektoren?

Hva gjør vi i seksjonen?

Internforvaltningsseksjonen er en del av Organisasjonsavdelingen og består av 15 faglig engasjerte ansatte. Seksjonen har et bredt ansvarsområde som omfatter koordinering av sikkerhets- og beredskapssaker, IKT utvikling i departementet og underliggende etater, eiendomsforvaltning, anskaffelser og logistikk, bibliotek og servicetjenester.

Du vil inngå i en gruppe som arbeider med forebyggende sikkerhet og samfunnssikkerhet. Stillingen dekker rollen som assisterende sikkerhetsleder i departementet.

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Dine arbeidsoppgaver:

 • være hovedsaksbehandler på forebyggende sikkerhet i departementet
 • planlegge innen sikkerhetsområdet; analysearbeid, sikkerhetsstyring og forvaltning av instruksverk
 • være med å iverksette og følge opp sikkerhetstiltak internt i departementet
 • arbeide med bevissthet på sikkerhetskultur i organisasjonen
 • bidra i høringssaker og med tekst og innspill til stortingsdokumenter
 • arbeide med praktisk forvaltning av interne sikkerhetsløsninger
 • det kan være aktuelt å delta i interdepartementale forum
 • ved behov delta i andre oppgaver innenfor samfunnssikkerhets området

Stillingen tilbyr bredde i arbeidsoppgavene med en bratt læringskurve og gode muligheter til utvikling. I stillingen jobber du med mange interessenter og du samarbeider bredt. Det gir muligheter for kontakt med andre departementer, underliggende etater og viktige samarbeidspartnere innenfor sikkerhetsfaget.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Nødvendige kvalifikasjonskrav:

 • høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor samfunnssikkerhet. Kravet om masternivå kan vurderes for søkere med spesielt relevant bakgrunn, men bachelor er minimumskrav.
 • svært god formuleringsevne i norsk, skriftlig og muntlig
 • gode kunnskaper om samfunnssikkerhet inkludert metode og analyseverktøy
 • gode IKT kunnskaper

Du må være sikkerhetsklarert for nivå HEMMELIG for å bli ansatt. Les mer om sikkerhetsklarering på hjemmesiden til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Ønskelige kvalifikasjonskrav:

 • kjennskap til sikkerhetsloven med forskrift, og gjerne arbeidserfaring med loven
 • dokumenterte gode resultater fra studie (og evt. arbeid)

For å lykkes i rollen har du følgende egenskaper:

Stillingen har et vidt spenn hvor du raskt må sette deg inn i mye informasjon og håndtere mange parallelle oppgaver. Derfor er det viktig at du har en interesse for å lære nye ting, jobber systematisk og følger opp oppgavene selvstendig. Vi ønsker at du viser initativ og tar ansvar. Forebyggende sikkerhet er et fagområde der pålitelighet, faglig integritet og nøyaktighet er sentralt. Du har gode samarbeidsevner,  og gjerne pedagogiske egenskaper.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr 468  300 – 650 000. For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes. Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulent eller rådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som hovedregel kreves det minimum to års relevant erfaring for å bli rådgiver.

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Truls Bjørvig, tlf.nr. 91 10 51 58

Andre jobber du kanskje vil like