Er du jurist med kompetanse på opphavsrett? Vi søker deg som vil være med på å forme Patentstyrets nye tilsynsrolle

Fast Patentstyret i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Patentstyret er tiltenkt en ny rolle som tilsynsmyndighet når «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.» trer i kraft. Oppgaven medfører at Patentstyret skal føre tilsyn med kollektive forvaltningsorganisasjoner som forvalter opphavsrett og nærstående rettigheter på rettighetshavernes vegne.

Den nye loven skal sikre at den kollektive forvaltningen skjer på en effektiv, betryggende og åpen måte. Som tilsynsorgan skal Patentstyret sørge for at lovens bestemmelser overholdes av forvaltningsorganisasjonene.

I forbindelse med økt arbeidsmengde knyttet til rollen som tilsynsmyndighet, ser vi etter en jurist til Juridisk og internasjonale stab. Staben består av fire jurister som jobber på tvers av fagavdelingene og med internasjonale spørsmål i Patentstyret.

Arbeidsoppgaver

En viktig del av oppgavene dine vil være å jobbe med tilsynsrollen i samarbeid med stabens øvrige jurister. Fordi tilsynsrollen er ny, er det noe usikkert hvor omfattende arbeidsoppgavene knyttet til denne rollen blir. I perioder kan du og flere andre i staben være involvert i tilsynsarbeidet, mens du i andre perioder må regne med å jobbe med stabens øvrige oppgaver tilknyttet det industrielle rettsvern.

Du vil løse små og store oppgaver, juridiske så vel som praktiske. Du vil jobbe med

 • opphavsrett, industrielt rettsvern og forvaltningsrett, samt rettsområder som konkurranserett, selskapsrett, avtalerett og andre tilgrensende rettsområder
 • utredninger av relevante problemstillinger
 • å bistå i forbindelse med oppgaver som blant annet høringer og endringer i lov og forskrift
 • planlegging, iverksetting og gjennomføring av tilsynsoppgaver
 • å behandle klager, treffe avgjørelser og hjelpe og veilede dem som henvender seg på en profesjonell måte
 • en godkjenningsordning der det skal føres register over aktører som er omfattet av tilsynet
 • internasjonalt arbeid på området
 • utadrettet virksomhet på Patentstyret og tilsynets vegne
 • å holde foredrag internt og eksternt
Kvalifikasjoner

Du må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Vi vil legge vekt på solid immaterialrettslig kompetanse og relevant arbeidserfaring, med særlig vekt på opphavsrett. I tillegg er det ønskelig med god vurderingsevne innen fagområder som konkurranserett, avtalerett, forvaltningsrett og selskapsrett.

Du må ha meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk (skriftlig og muntlig).

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • synes immaterialrett er et spennende og viktig område
 • er engasjert og liker å ta avgjørelser
 • er løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • er fleksibel og gjør arbeidsoppgaver der behovet er størst
 • har ambisjoner, både på Patentstyrets og egne vegne
 • opptrer kompetent, etterrettelig og har høy integritet
 • både er selvgående og har gode samarbeidsevner
 • oppnår god kontakt med fagmiljøet det skal drives tilsyn med
 • er en person som knytter kontakter og ivaretar god dialog med bransjen
Vi tilbyr
 • et godt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en velfungerende og fremtidsrettet organisasjon
 • gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • en dynamisk organisasjon med stort handlingsrom for å påvirke og ta ansvar
 • en organisasjon som er sertifisert miljøfyrtårn og legger vekt på miljø og bærekraft
 • fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • gode hjemmekontorordninger
 • god pensjonsordning med mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Vi lønner stillingen som rådgiver med lønn fra kr 495 000 til kr 580 000 eller som seniorrådgiver med lønn fra kr 524 000 til kr 746 000.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Av søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull» i CV, vil minst én bli invitert til intervju dersom han/hun er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Patentstyret foretar bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Vi foretar ikke bakgrunnssjekk uten samtykke fra søkeren, og aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette.

Andre jobber du kanskje vil like