Driftsmedarbeider og teknisk ansvarlig

Fast Tolletaten i IT , i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Drift og videreutvikling av etatens applikasjon- og utviklingsplattform

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel. Vår samfunnskritiske rolle er å sikre landets forsyningssikkerhet, etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og å bidra til næringslivets konkurranseevne.

Det er igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftsressurser, produkteiere og andre domeneeksperter.

Etatens applikasjons- og utviklingsplattform utnytter i dag teknologier og produkter som Windows servere, Linux servere, PostgreSQL, Red Hat OpenShift, Ansible, InfluxDB, Grafana og Icinga. Plattformen er i stadig utvikling og nye produkter, teknologier og plattformer, som eksempelvis skytjenester, vurderes og tas i bruk fortløpende.

Vi søker etter deg som kan være med på å drifte og videreutvikle etatens applikasjons- og utviklingsplattform, på en slik måte at plattformen på en effektiv måte understøtter den smidige gjennomføringsmodellen.

Det kan bli aktuelt å ansette to personer i stillingen.

 

Hos oss vil du:

 • inngå i et team som drifter og forvalter etatens applikasjon- og utviklingsplattform
 • utføre daglig drift og vedlikehold av plattformen
 • effektivisere driften ved bruk av infrastruktur som kode (IaC), automatisering og selvbetjening
 • delta aktivt i videreutvikling av plattformen – fra idé til innføring
 • ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur
 • utvikle, dokumentere og sette i produksjon nye løsninger

 

Kvalifikasjoner: 

 • fortrinnsvis høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, bachelor- eller mastergradsnivå. Manglende formell utdanning kan delvis kompenseres med relevant erfaring.
 • praktisk erfaring med drift av infrastruktur og databaser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Du må ha erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene: 

 • administrasjon av Linux servere
 • Red Hat OpenShift eller Kubernetes
 • Linux containere
 • relasjonsdatabaser, f.eks PostgreSQL, Sybase, Oracle eller MSSQL
 • automatisering med Ansible
 • helhetsforståelse innen IT-infrastruktur

Vi ser gjerne at du har erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • skyplattform som eksempelvis Microsoft Azure, Amazon AWS eller Google GCP
 • Kafka
 • Elastic stack
 • API gateway

 

Personlige egenskaper vi ser etter: 

 • trives med å jobbe både i team og selvstendig
 • brukerorientering med god forretningsforståelse
 • god formidlingsevne
 • god gjennomføringsevne
 • tenke langsiktig midt i en operativ hverdag
 • evnen til å se en problemstilling fra flere perspektiver
 • tillitsvekkende og kunne fungere som rådgiver i møte med brukere og andre divisjoner

 

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 643 000 – 744 600, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til faglig utvikling og jobbe med spennende teknologi
 • utfordrende oppgaver i et innovativt fagmiljø
 • gode kollegaer og et sosialt miljø
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden

Koronasituasjonen og smittevernsregler vil kunne medføre arbeid fra hjemmekontor, utstyrt fra oss.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Søknad og CV skal leveres på norsk

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Terje Tvete tlf 918 21 563 eller seniorrådgiver Mathias Gradin tlf 414 86 267.

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb

 

Spørsmål om stillingen
Terje Sverre Tvete
Underdirektør
Mathias Gradin
Seniorrådgiver

Andre jobber du kanskje vil like