Analytiker

Fast Kulturtanken i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Vi er nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.

Avdeling for forskning og utvikling skal initiere forsknings- og utviklingsarbeid, og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur til barn og unge. Avdelingen skal utvide og bygge opp kunnskapsgrunnlaget om DKS. Vi skal medvirke til at det forskes på kunst og kultur til barn og unge, at forskningen deles og diskuteres, og at den legges til grunn for videre utvikling av Den kulturelle skolesekken.

En av våre dyktige medarbeidere går nå av med pensjon og vi søker hans erstatter. Vi søker en erfaren analytiker, som skal bidra til å identifisere kunnskapsbehov, foreta relevant data- og kunnskapsinnhenting, etablere arbeidsprosesser for statistikk og utføre analyser. ​

 

Arbeidsoppgaver

Som analytiker vil du ha en rådgivende og operativ stilling innen kunnskapsarbeid og kunnskapsinnhenting om kunst og kultur til barn og unge. Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Produsere innsikt og kunnskap gjennom undersøkelser, analyser, statistikk, utredninger og bestillinger av forskning på relevante områder
 • Utforme, gjennomføre og kvalitetssikre Kulturtankens leveranser innenfor ansvarsområdet
 • Bidra til å utforme og videreutvikle Kulturtankens datainnhenting og statistikk
 • Innsamle og analysere store mengder data, herunder innrapporterte data i DKS-portalen
 • Bidra til innhenting og deling av kunnskap gjennom aktiv kommunikasjon i fysiske og digitale kanaler med DKS, skole og fagfelt
Kvalifikasjoner

Vi søker deg med forskerkompetanse (minimum mastergrad eller tilsvarende). Du har bred kunnskap og erfaring med bruk av samfunnsvitenskapelige metoder innen kulturfeltet, og erfaring med statistikkarbeid og analyse. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med forskning knyttet til barn og ungdom, gjerne innen kunst- og kulturfeltet, samt erfaring fra kulturstatistikk.

Du har god erfaring med IT-systemer og databehandling. Erfaring fra arbeid med spørreundersøkelser, digitalisering og med verktøy relatert til spørring mot database (SQL, Power BI), vil være en fordel.

Det er viktig at du kan omsette data til forståelig kunnskap for andre. Du er god til å presentere resultater muntlig og skriftlig for et publikum, og skriver lettlest og forståelig.

Personlige egenskaper
Som person og medarbeider har du høy arbeidskapasitet og jobber systematisk under perioder med høyt press og oppgavetrykk. Du er utpreget analytisk og evner å stille de gode spørsmålene til komplekse data.
Vi tilbyr
 • Utviklende arbeids- og fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, innenfor spennet kr. 594 300 – 677 600 brutto i året (tilsvarer lønnstrinn 65 til 72), i henhold til hovedtariffavtalene i staten. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Muligheter for tilrettelegging for ansatte med spesielle behov
 • Kantine

Informasjon om søknadsprosessen:
Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Relevante vitnemål og attester lastes opp i jobbsøkerportalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

Vi mener at mangfold er en styrke og gjør at vi løser oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én fra hver av disse gruppene til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg så langt det lar seg gjøre. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer om inkluderingsdugnaden her.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 32.

Grunnet ferieavvikling ønsker vi begrenset med telefonhenvendelser i juli måned. Henvendelser om stillingen kan sendes på epost i denne perioden.

 

Andre jobber du kanskje vil like