2 rådgivere/senior rådgivere – Virksomhetsarkitekt og Systemarkitekt

Fast IMDI(Integrerings og mangfoldsdirektoratet) i Offentlig sektor
 • Post dato: april 16, 2021
 • Søk før : mai 23, 2021
 • View (s) 135
E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe for å tilrettelegge for å realisere IMDis samfunnsoppdrag “Like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn” gjennom brukerorientert og bærekraftig digitalisering?

IMDi har ansvar for gjennomføring av integreringspolitikken som har stort fokus, og krever stadig mer av våre digitale løsninger. Vi har flere digitale fagsystemer benyttes av brukere i kommunal og statlig sektor. IMDi har også fått ansvar for Livshendelsen Ny i Norge (Regjeringens digitaliseringsstrategi) som vil kreve mye av IMDis arbeid med sammenhengende tjenester. Det samarbeides tett med statlige aktører i ulike sektorer, og med kommunal sektor.

Avdeling Digitalisering i divisjon Virksomhetsstyring har ansvar for utviklingsporteføljen på alle IMDis fagområder, og porteføljestyring, prosjektstyring og arkitekturstyring er under kontinuerlig utvikling.

Vi ønsker å ha med på vårt lag to rådgivere- /seniorrådgivere innenfor digitalisering og arkitektur (en stilling som virksomhetsarkitekt og en stilling som systemarkitekt). Vi ser etter deg som har erfaring fra utviklingsmiljø, som drives av å utvikle og bistå i digitalisering av forvaltningen. Du vil få gode utviklingsmuligheter innenfor arkitektur, og en sentral rolle i IMDis digitaliseringsarbeid med store påvirkningsmuligheter for den rette personen.

Du vil inngå i ett tverrfaglig utviklingsmiljø innen digitalisering med interne og eksterne fagpersoner (løsningsarkitekter, funksjonelle arkitekter og teknologi/infrastruktur og informasjonssikkerhet). Du vil også samarbeide tett med de andre fagavdelingene i IMDi som har ansvar for de integreringsfaglige områdene.

Arbeidsoppgaver

Virksomhetsarkitekt

 • Ha ansvar for å planlegge og følge opp videreutvikling og implementering av IMDis arkitektur og arkitektur som fagområde
 • Utforme og beskrive målbilder som setter bruker og brukers behov i sentrum
 • Definere arkitekturstandarder og beste praksis for fagsystemer og applikasjoner, herunder bruken av felleskomponenter
 • Være rådgiver for fagsiden, ledelsen og prosjekter i arkitekturspørsmål
 • Delta i konseptutredninger for nye tiltak i digitalisering og IKT forvaltning
 • Operasjonalisere og realisere arkitektur gjennom prosjekter og tiltak
 • Overordnet ansvar for dokumentasjon i tilknytning til arkitektur
 • Være sekretariat for IMDis arkitekturstyret
 • Bidra til å forbedre metodikk og prosess for planlegging og realisering av digitale løsninger

 

Systemarkitekt

 • Bidra i å definere arkitekturstandarder og beste praksis for fagsystemer og applikasjoner
 • Ha ansvar for at besluttet arkitektur realiseres og ivaretas i IT-systemene, herunder bidra i utarbeidelse og realisering av løsningsarkitektur i prosjekter
 • Samhandle med virksomhets- og tekniske arkitekter, etter felles metodikk, for å sikre systemintegrasjon og dokumentasjon
 • Være rådgiver for fagsiden i forbindelse med løsning- og arkitekturvalg​
 • Stille og følge opp ikke-funksjonelle krav​
 • Holde deg oppdatert på ny teknologi og nye versjoner av IMDis valgte teknologier for å foreslå muligheter ved ny teknologi og videre digitalisering​

 

Personalmessig plassering i avdeling Digitalisering. I søknaden ber vi deg angi hvilken stilling du søker på. 

Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Kvalifikasjoner

Må-krav:

Utdanning på Masternivå innen for IKT/informatikk- mastergrad eller hovedfag
(Minimum utdanning på Bachelor-nivå innen IKT/informatikk med relevant og lang erfaring utover 3 år innen systemutvikling og arkitektur kan også vurderes)

 • Du har minst 3 års erfaring innen systemutvikling og arkitektur fra utviklingsmiljø med en digital systemportefølje med høy grad av samhandling og kompleksitet
 • Du har erfaring fra minst en av disse rollene: virksomhetsarkitekt, system-/løsningsarkitekt, utvikler eller bindeledd mellom teknologi og fag
 • Du har erfaring med å vurdere og bidra til god arkitektur og kvalitet i digitale løsninger
 • Du har erfaring med å etablere, lede eller fasilitere prosesser innen digitaliseringsfaget

Fordelskrav:

 • En eller flere sertifiseringer innen utviklingsarbeid (TOGAF, ArchiMate, UML, BPM, Prince2, Scrum, SABSA eller tilsvarende)
 • Kompetanse innen et eller flere av arkitekturdomenene: applikasjon, teknologi, informasjon, forretning eller sikkerhet
 • Erfaring fra dokumentering av arkitektur
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Inngående forståelse for ITs betydning i utvikling av virksomheten er en fordel
 • Kjennskap til digitaliseringspolitikken, de nasjonale komponentene og samhandlingsarenaene i offentlig sektor er en fordel

Annet:

 • Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du evner å balansere teori og praksis på arkitekturfeltet
 • Du har gode analytiske evner, interesse og evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Du evner å samarbeide godt tverrfaglig, kommunisere på fagsidens premisser og legge til rette for gode involveringsprosesser på tvers av organisasjonen
 • Du liker å finne løsninger og å holde deg oppdatert på teknologier og verktøy
 • Du søker ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 630 500) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 817 000 brutto pr år). Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
Kari Nysted
Utviklingssjef
 45801616
 kny@imdi.no

 

Andre jobber du kanskje vil like